Leknes padleklubb

Etablert: 2008

«Pause-knappen» er nå aktivert!

Torleif Utnes 28. mars 2020

Etter anbefalte retningslinjer fra idrettsforbundet (NIF) og padleforbundet (NPF), velger styret i Leknes Padleklubb å følge disse.

Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 (se lenke under), vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Dette innebærer at idrettens kjerneaktivitet er forbudt, og at overtredelser kan straffes med bot eller fengsel.

Norges padleforbund har fått mange henvendelser fra klubber, der de ønsker felles anbefalte retningslinjer for klubbene ang bruk av klubblokaler, fasiliteter og utsyr. Gitt situasjonen samfunnet er i, er det viktig å vise varsomhet og følge de retningslinjer og anbefalinger som myndighetene og FHI til enhver tid kommer med. For å redusere smittefaren anmoder NPF at klubber inntil videre stenger for bruk av:

  • Fellesrom (naustet)
  • Fellesutstyr (båter, årer, vest, klær)

Brygger, flytebrygger eller andre utsettingsplasser kan være tilgjengelig for utsetting og ilandstigning for personer som har med sin egen båt og utstyr. Her råder vi til å følge FHI sine anbefalinger om å holde avstand til og god hygiene.

Klubber som har et lager for private kajakker, må selv gjøre en vurdering til hvilken grad dette er organisert aktivitet. Ved uttak av private kajakker er det viktig med smittevernsutstyr som hansker ol., samt anbefalingene om å holde avstand til andre og ha god hygiene. For å minimalisere trafikken i klubblokalet – tenk gjennom om du alternativt kan oppbevare kajakken og utstyret i privat regi.

Hvis noen på eget initiativ ønsker å bruke egen følgebåt for egne barn på tur, må foreldrene ta den vurderingen med retningslinjene fra FHI tatt med i betraktning. Organisert trening med følgebåt fra klubbene er ikke tillat inntil videre.

Så snart situasjonen ifb med corona-viruset er over, vil vi komme ut med planer for turer, kurs og andre aktiviteter.

Inntil da setter vi LPK i «PAUSE».

 

1: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55/KAPITTEL_4#§4-1

«Pause-knappen» er nå aktivert!

Etter anbefalte retningslinjer fra idrettsforbundet (NIF) og padleforbundet (NPF), velger styret i Leknes Padleklubb å følge disse. Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 (se lenke under), vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og…

Ang. rabattavtaler

  Tequila Harstad har sagt opp sin avtale med LPK pga at de i utgangspunktet har lave priser. Vi har derimot fått avtale med West System. Denne kan du se mer om her: https://www.leknes-padleklubb.com/organisasjon/avtaler/ Vi prøver å forhandle oss til…

Husker du på medlemskap og årsmøtet ???

Hei ! Da har vi startet 2020. Minner om at medlemskapet for 2019 ble avsluttet 31.desember 2019 – for alle. Vil du fortsatt være med i LPK må det betales inn på nytt for medlemskap 2020. Det koster kr. 100,-…