Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Styremøte 25. november 2013

Tilstede: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Lena Trondsen Farstad og Agnete Arntzen Andersen(vara)
Ikke tilstede: Susanne Hammer og Roger Vian

Møtested: Hos Torleif

Vi spiste først pizza.

Saksliste:

29/13 Godkjenning av innkalling og saksliste (herunder noteres evt.-saker)
Godkjent. Ingen saker til div.

30/13 Referater og administrative beslutninger
Kurs 30.okt ”Idrettsrådet og samarbeid med kommunen” – Torleif
Møte 19.nov med idrettsråd ang. kommunens nedskjæringer – Geir-Kenneth

27/13 Klargjøring til årsmøte
Vi gikk gjennom sakslista for årsmøtet og godkjente:

  • Årsmeldingen
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Det som ikke er klart enda er:
    • Regnskapet som avsluttes 31.12.2013 og sendes inn for revidering
    • Valgkomiteen jobber fortsatt med valget

31/13 Div.
Ingen

Vi planlegger neste styremøte:

Neste styremøte: 20.jan 2014. I tilfelle vi skal behandle innkomne saker.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…