Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Styremøte 19. Januar 2009

Tid/sted: Mandag 19. januar kl.19.00 Steineveien 289

Tilstede: Geir Kenneth Lyngedal, Torleif Utnes og Hanne Waag

Gjennomgang av forrige referat. OK

Sak 1/09 HMS

Egenerklæring utarbeidet og sendt til Sven Andersen i NPF for kommentar.

Vi ble oppfordret til å heller lage et skjema hvor medlemmene kan bekrefte at de kjenner til

klubbens sikkerhetssystem og har lest HMS-dokumentet.

En HMS-bekreftelse ble laget som fikk positiv respons fra generalsekretæren i NPF (Sven).

Denne legges ut på hjemmesiden under «HMS» sammen med oppdatert HMS-dokument.

Graderingsskjemaet for turer legges inn på hjemmesiden. Den legges inn i HMS-dokumentet og

under oversikten over planlagte turer.

Sak 2/09 Planlegging av turer som legges ut på hjemmesiden

  • Faste klubbturer på Farstadvatnet. Ansv. Torleif
  • Klubbturer utenom faste dager. Ansv. Geir Kenneth

Sak 3/09 Frimedlem.

Klubben har to personer som ikke bor i området og har ingen eller liten tilknytning til Vestvågøy.

Disse personene har allikevel hjulpet oss med forskjellige ting i 2008.

Som en liten «premiering» er de blitt tildelt fullverdige medlemskap i klubben.

Sak 4/09 Mer markedsføring

LPK ligger nå på Lofotliv.no og her vil vi legge inn alle planer i kalenderen. Dermed får klubben ut planene sine både på nettet og i avisa.

Sak 5/09 Årsmøteplanlegging

  • Regnskap sendt til revisor
  • Handlingsplan.

◦ Organisere plan for 2009 i avsnitt

◦ Få med kontakt/samarbeid med Kjell Voll

  • Årsmelding for 2008.
  • Budsjett

◦ Få med hall-leie.

  • Kandidater til nytt styre.
  • Årsmøte avholdes 25. februar kl. 19:00, Fygle skole

Møtet ferdig kl. 21:00

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…