Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Stiftelsesmøte 8. april 2008

Møte angående oppstart av ny padleklubb.

8. april 2008

Åpning og orientering om bakgrunnen for møtet.

 

Torleif og Geir-Kenneth orienterte om hvilken visjon klubben skal jobbe etter og hvilke arbeidsgrupper som bør dannes i en oppstartsfase.

Navn på laget.

Klubbens navn er Leknes Padleklubb (LPK).

Klubbens visjon er:

LPK’s formål er å fremme padlesport og friluftsliv i sunne former.

Gjøre padleaktiviteten tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper som ønsker en unik aktivitet og naturopplevelse.

All aktivitet skal ha vekt på sikkerhet og bygge på verdier som fellesskap, helse, naturopplevelse, og naturvern.

Vedtak om å stifte Leknes Padleklubb.

Det ble vedtatt å stifte og starte Leknes Padleklubb.

Interimsstyret fram til årsmøte består av:

Leder: Torleif Utnes

Nestleder: Geir-Kenneth Lyngedal

Styremedlem: Jan Ekhorn

Eirik Jørstad

Hanne Waag

Revisor: Odd-Magne Utnes

Vedtak om vedtekter for Leknes Padleklubb.

Vedlagte vedtekter ble godkjent av interimsstyret.

Leknes 8. April 2008

_____________________

Torleif Utnes

Referent

 

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…