Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat til styremøte 8. april 2013

Tilstede: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Susanne Hammer, og Agnete Arntzen Andersen.
Meldt forfall: Roger Vian og Lena Trondsen FarstadMøtested: Hos TorleifSaksliste:

01/13    Godkjenning av innkalling og saksliste (herunder noteres evt.-saker) Godkjent.

02/13    Referater og administrative beslutninger Godkjent.
Kassabeholdning:  49729,43           Medlemstall: 55

Nytt styre registrert i Brønnøysundregistrene
Sluttrapport ”Padling uten grenser” innsendt og godkjent
Økonomikurs 28.2.2013 – Torleif deltok
Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Vestvågøy kommune – Torleif og Geir-Kenneth deltok
Årsmøte i Vestvågøy Idrettsråd mandag 18. mars 2013 – Geir-Kenneth deltok
Nettbank for bedrifter-DNB Connect bestilt. (mer om dette i sak 06/13)
Søknad for kulturmidler 29.3.2013:
•    Driftstilskudd (fam.gruppa) kr. 4000,-
•    Kurs/lederutvikling (aktivleder og konferanse – Torleif) kr. 9377,-
•    Prosjektmidler (frisbeegolf lysløypa, Leknes) kr. 4000,-
Rapport Trim I Lag 2.4.2013 for å få ut resten av midlene ca. kr. 3500,-
Kurset ”Klubbens styrearbeid i praksis” – invitasjon for deltagelse.

03/13    Konstituering av styret
På årsmøte ble leder og nestleder valgt.
Styret skal konstituere seg mht. hvem som skal være kasserer, sekretær og styremedlem.
Forslag: Susanne er sekretær, Lena er kasserer og Roger er styremedlem. Vedtatt.

04/13    Familiegruppen
Oppsett av gruppemedlemmer og bestemme mandat. Susanne orienterte.
Gruppa fikk kr.4000,- til disposisjon.

05/13    Turgruppen
Oppsett av gruppemedlemmer og bestemme mandat. Geir orienterte
Gruppa fikk kr.3000,- til disposisjon.

06/13    Ang. økonomistyring i LPK
•    Oppsett av budsjett
•    2 pers. tilgang til konto. Hva betyr det?
Torleif orienterte.

07/13    ”Aktiv leir 2013”
”Det blir leir i år siste uka i juni i Valnesfjord. Håper på å få med både ledsagere, instruktører og ungdommer fra regionen deres, så vær med å spre budskapet!”
Hilsen Christel Sundfær Johansen, FNF-Nordland.
Det er ønske om at LPK stiller med utstyr og har padleaktiviteter. Kan/skal vi?
Vi kan dessverre ikke stille i år.

08/13    Div.
Geir Kenneth sjekker pris på reklameseil med LPK-logo

Vi feiret for øvrig LPKs 5-årsdag med kaker og kaffe ?

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…

Avlyst! Intro – grunnkurs og oppfriskningskurs havkajakk 3-5. sept.

Adrian Bertheussen 25.august 2021 Grunnkurset starter fredag med litt teori og utdeling av utstyr (tørrdrakt, padle-sko, kajakk,spruttrekk og padleåre). På lørdag ser vi og lærer forskjellige teknikker og ikke minst lærer vi det viktigste: Hva vi skal gjøre hvis man…