Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat styremøte mandag 15.05.2017

Tilstede:

Hanne Riise, Bengt Riise, Agnete Andersen, Remi Andresen, Merete Voie,

Torleif Utnes

Invitert: Lisa Arctander

Ikke møtt.

Møtested: Hos Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

 

Saksliste:

Litt orientering om hvordan jeg ønsker styremøtene skal avholdes.

Vedtak: Møtene skal ikke vare mer en ca 2 timer.

Alle evt saker tas opp under første sak på hvert møte.

           

01/17            Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker. Godkjent

 

02/17            Referater og administrative beslutninger.

  • 12.april 2017, kr. 91.124,27 . Pr 15.05.17, kr xx
  • Medlemstall pr. 12. april: 7. Pr 15.05.17 er medlemstallet øket til 15.

 

03/17 Brønnøysundregistrene. Vi må sende inn endringsmelding

Vedtatt: Torleif legger inn all data til Brønnøysundregisteret, resten av styret får melding når de skal inn å signere.

 

04/17            Bankkonto. Administrasjon blir overført til Torleif. Kasserer får brukerrett.

Vedtatt: Torleif har overtatt konto i dag 15.05.17. Det gamle styret har mistet alle tilganger. Torleif kan være behjelpelig med kassererjobben. Han foreslår at den som blir kasserer har møte i forkant av hvert styremøte med han, slik at de får gått igjennom regnskapet fortløpende. Merete Voie går inn som kasserer.

 

Vipps? Styret  ønsker å få bedre kjennskap til hvordan dette fungerer.

 

05/17            Forsikring i IF. Skriv av 29.mars -17 viser at den ikke er betalt og har opphørt.

Torleif sjekker med IF og får den satt i drift igjen.

Underslagsforsikring, samt ulykkesforsikring på alle medlemmer når det er aktivitet i regi av klubben.

Når lageret er på plass, skal vi ta en skikkelig gjennomgang og får meldt inn alt av utstyr.

 

06/17            Saker til ekstraordinært årsmøtemøte:

  • Revidert regnskap for 2016. Fra styremøtet: Revidert regnskap for 2016 er klart til å sendes inn. Alle bilag fra 2016 er lagt inn.
  • Forslag til handlingsplan og budsjett for 2017

Fra styremøte: ønskelig at vi får ferdigstilt lageret. Vi budsjetterer 40.000 kr for å få ferdigstilt prosjektet. Starter førstkommende helg 20.-21. Mai med dugnadsarbeid. Torleif legger dette ut på facebooksiden til klubben.

Medlemskontigent – gå aktivt ut å få medlemmer tilbake, samt rekruttering. Satser på 50 medlemmer – 5000,-

Grasrotandelen – 2000,-

1 Kurs i løpet av sensommer (2250,- pr pers) 10 stk – 20.000,-

Kulturmidler

Momskompensasjon

 

  • Valgkomite. (Vi diskuterer oss fram)

 

Verv Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Velges for 2 år
Nestleder Remi Andersen Velges for 1 år
Sekretær Hanne Straum Riise Velges for 2 år
Kasserer Merete Voie Velges for 1 år
Styremedlem Agnete Andersen Velges for 2 år
Varamedlem Bengt Riise Velges for 1 år

 

Revisor: Irina Reinholtsen og Odd Bjåstad. Velges for 1 år

Sølvi Albrigtsen har vært revisor i flere år og hadde sagt seg villig i år også, men pga kjønnskvotering mente idrettskretsen at det måtte en mann inn. Styret undersøker dette nærmere frem til årsmøte.

Valgkomite: 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara. Alle i styret jobber med dette frem til neste styremøte.

 

Ekstraordinært årsmøte er satt til Mandag 19. Juni kl 19.00 på Rådhuset

 

  • Vedtekter med de nye endringene NIF gjorde i 2015 + LPK`s egne tillegg.

Fra styremøtet: Formålsparagraften til LPK skal bestå i sin helhet, slik den opprinnelig var.  Kontigenten varer hele gjeldende året (til 31.12 uansett når den ble innbetalt)

 

07/17            Friluftlivets uke / Folkehelseuke – 2. – 10. september 2017.

Fra styremøte:

Torleif var på møte i dag med Fredrik fra kommunen og Maria Faude fra FNF (forum for natur og friluftsliv). Sist klubben var med hadde vi frisbeegolf, grillmat som vi ga bort og kajakkene som folk kunne se på.

Kan f.eks en av dagene være ved vannet på Eltoft, ved gapahuken? Styret kommer nærmere tilbake til dette etter hvert.

 

 

Vi planlegger neste styremøte:

 

Neste møte blir Mandag 12.Juni kl 19.00 hos Agnete.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…