Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra ungdomsgruppa 24. november 2009

Tilstede:

Stian Starheim Nilsen, Thomas Vian Pettersen, Signe Waag,

Tommy Kristensen, Andreas Thorbjørnsen

Ikke tilstede:

Jostein Lindberg

Møtested: Vest – Lofoten videregående skole 24.11.09

Saksliste:

05/09 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjent

 

06/09 Godkjenning av referat fra forrige møte.

Godkjent

 

07/09 Valg av representant fra U. gruppa til styret

Tas opp i forbindelse med årsmøtet.

 

08/09 Retningslinjer for turleder

– Orientert om HMS

– Må ta vare på sikkerheten

– Turleder MÅ HA med kart og kompass/ (GPS) det betyr ikke at de andre ikke skal ha det med

– Ansvar/ deligere ansvar (her under matlaging, leirplass, osv osv)

– Planlegging,

– Holde fellesskapet samlet

– Sjekke deltakernes utstyr før start

– Evaluering

 

09/09 Informasjon om forskjellige ting

Vi diskuterte videre planer som vi skal jobbe med videre.

 

Signe Waag

 

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…