Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte torsdag 23.01.2020

Referat fra styremøte torsdag 23.01.2020, kl. 18:00 – 19:00

 Tilstede: Torleif Utnes, Remi Andersen, Maylinn Stomperud, Børge Fygle

Ikke tilstedet: Vibecke Pettersen, , Julie Fagerheim

Gjester: Resten av turledere kl. 19:00: Agnete, Bengt, Adrian

Møtested: Hos Torleif

 

Saksliste:        

 1/20    Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

 2/20    Referater og administrative beslutninger.

  • Referat fra møte 13.11.2019
  • Kassabeholdning pr. 23.januar Kr. 102.879,26
  • Medlemstall pr 23.januar: 14, menn 8, Kvinner 6

 3/20    Medlemskap i FNF (forum for natur og friluftsliv). Fortsette??

Tas opp neste styremøte.

20/19   Planlegge årsmøte (møtets hovedsak)

Vi gikk gjennom forslaget for årsmøtet og gjorde noen endringer på budsjettet. Rettet opp noen skrivefeil.

 4/20    Evt. Saker:

                Innkjøp av pc sekretær. Remi ser på og kjøper

Innkjøp av 10 tørrdrakter. Torleif innhenter tilbud. Behandler neste styremøte.

19:00 – 20:30

Etter styremøte hadde vi en flott diskusjon hvor vi, (styret og turgruppa) snakket om hva og hvordan vi skulle få flere til å delta på våre aktiviteter. Vi starter med en meningsmåling på facebook, om hvilken ukedag vi skal ha padleturer på.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…