Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte torsdag 20.01.22, kl. 18:00 – 20:00 

Tilstede: Remi Andersen, Torleif Utnes, Gro Hanne Berg, Agnete A. Andersen, Børge Fygle

Ikke møtt: Hanne Berg, Adrian Bertheussen

Møtested: Hos Remi og Agnete, Steineveien 295

Saksliste:            

 

 1/22    Godkjenning av innkalling og saksliste. OK

Herunder noteres evt.-saker. Se sak 5/22 

 2/22    Referater og administrative beslutninger.

 • Kr. 62157,-
 • Medlemstall: 20 19/1-22. (håper de som ikke har betalt, blir med oss videre) 

 3/22    Klargjøring til årsmøtet

                Dato for årsmøte: 21.februar kl. 18:00

Torleif bestiller leie av sal, Storfjord grendehus.                                 

 4/22    Finne nye personer som skal inn i styret

                Forslag:

Leder:                   Adrian Berteussen

Nestleder:             Torleif  Utnes

Kasserer.               Remi Andersen

Styremedlem:      Gro Hanne Berg

Styremedlem:      ?

Varamedlem:      Børge Fygle

Materialforvalter (ny): Torleif

 5/22    Evt. Saker:

 • Rep drater
  • 8 av sist innkjøpte drakter er reparert. Latxføttene tørket og sprakk.
 • Turgruppen
  • Vi fortsetter med turgruppen og vil etter hvert bli annonsert på hjemmesiden og facebook-siden til LPK
  • Vi ønsker noen personer som kunne være turleder.
   • Det blir satt opp teknikkurs for nye turledere og oppfriskning for de «gamle»
 • Budsjett, vi setter av kr. 5000,- til:
  • Vedlikehold naustet, lage ny port til kajakkene, maling av hele bygget.
  • Tilhenger, Trenger vedlikehold/reparasjon.
  • Montering av strømuttak. Vi har avtale med grendehuset ang. dette.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…