Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte torsdag 13.08.2015.

Til stede: Hanne Berg, Kent Hammer, Susanne Hammer, og Torleif Utnes

Meldt frafall: Frode Stormo og Cathrine Iversen

 

Møtested: Hos Hanne & Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

 

Sakliste:

13/15     Godkjenning av innkalling og sakliste, herunder noteres evt.-saker.

14/15     Referater og administrative beslutninger.

  • Referat fra forrige møte godkjennes
  • Arctivity 2015 i Valnesfjord 29/6 – 2/7. Torleif deltok
  • Kassabeholdning per i dag kr.xx
  • Medlemstall: 50
  • Invitasjon ”Tur og treningskompis”, presentasjon 3-4. okt 2015 et arrangement for støttekontakter.

Vedtak: Torleif er med og presenterer klubben og aktivitetene våre. Basseng er leid lørdag 4.oktober så interesserte får prøve. Vi stiller med 4-5 kajakker, åre og vester.

  • Det er opprettet konto i SpareBank 1 Nord-Norge. Kontonr: 4580.14.45938
  • Printer inkl toner er bestilt til kasserer.
  • LPK har Visa-kort knyttet til kontoen. Vi unngår faktura og gebyr.

15/15     Avtalen med Storfjord grendelag ang. bruk av område.

Vi føyde til et punkt om mislighold.

Til info: Storfjord og omegn grendelag hadde avtalen opp på styremøte 15.aug hvor den ble godkjent. Kent skriver under på vegne av LPK

16/15    Planer for bygging av Naust/lager

Torleif og Kent jobber videre med saken.

17/15     Kurs.

  • Styrearbeid i praksis . Vi foreslår16. sept kl.18-22.00 (uke 38)

Vedtak: Torleif avtaler med Leder i Vestvågøy idrettsråd, Gunnar Skoglund

Til info: Dag og tid er ok for Gunnar S.

  • Økonomikurs for idrettslag.

Vedtak: Torleif avtaler med Tore Strand, iderttskretsen, Bodø.

18/15     Evt. saker

Ingen.

 

Neste styremøte:

Kombinert styremøte og kurs 16.sept. kl 18:00 – 22:00 vi bestiller mat og drikke.

Møtested bestemmes seinere.

 

Storfjord 21.aug.-15

Hanne Berg

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…