Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte onsdag 9.08.2017

Referat fra styremøte onsdag 9.08.2017, kl. 19:00-20:50.

 

Tilstedet: Bengt Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes.

Fravær: Hanne Riise, Remi Andersen, Merete Voie,

Møtested: Hos Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Saksliste:

Litt orientering om ”rollene” på styremøtene. Tas på neste styremøte.

           

11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

Vedtak: Godkjent. Ingen evt.saker.

 

12/17 Referater og administrative beslutninger.

 • Grunn- og oppfriskningskurs. 7 på grunnkurs, 3 på oppfriskning.
 • Ferieklubb v/Holdalsvannet. 19 barn, Frisbeegolf, kano, kajakk og bodja.
 • Kassabeholdning pr. 9.august 2017, kr. xx
 • Medlemstall pr. 9. august: 35

 

13/17 Styret konstituerer seg:

Verv Valgt 19.06.2017 Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Valgt for 2 år
Nestleder Remi Andersen Valgt for 1 år
Sekretær Hanne Straum Riise Valgt for 2 år
Kasserer Merete Voie Velges for 1 år
Styremedlem Agnete Andersen Valgt for 2 år
Varamedlem Bengt Riise Velges for 1 år
Revisor Irina Reinholtsen Valgt for 1 år
Revisor Sølvi Albrigtsen Velges for 1 år

Vedtak: Godkjent.

 

14/17 Brønnøysundregistrene. Vi må sende inn endringsmelding (nytt styre og eier, nye vedtekter).

Vedtak: Godkjent.

15/17 Bankkonto. Administrator: Torleif. Kasserer: Merete får brukerrett.

2 personer må godkjenne utbetalinger.

Vedtak: Godkjent

16/17 Naustet. Dette gjenstår:

 • Hyller i utstyrsrommet og flere hyller til kajakker. Remi
 • Maling (rød med hvitt på hjørner). 20 ltr. og 4 koser er kjøpt.
 • Fylle opp med pukk og grus foran porten, for å unngå at det blir så glatt. Inngang til utstyrslager, kan bygges opp med stein, samt grus på siden.
 • Lage stativ ute, hvor vi kan spyle av kajakkene. Torleif/Remi
 • Få montert en utekrane til spyling av drakter, kajakker og div. utstyr. Asle

 

17/17 Plan over div. gjøremål:

Gjøremål Ansvarlig
Innkalle og lede styremøter Leder evt. nestleder
Innkomne post Leder evt. nestleder
Møte på møter Styremøtet bestemmer
Skrive referat, legge på hjemmesiden Sekretær
Føre regnskap Kasserer
Godkjenne betalinger Leder og kasserer
Hjemmesiden
Facebook-siden
Oppsyn naustet m/utstyr
Være turleder
Kursleder

Tidligere forslag:

Nestleder:

 • Ivareta leders oppgaver ved frafall
 • Være god deltager på styremøter
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Kasserer:

 • Ha oversikt over økonomien
 • Føre bilag
 • Rapportere til styret
 • Føre medlemsstatistikk
 • Sende ut medlemskort / oblater
 • Delta på styremøter, diskusjoner, komme med innspill
 • dugnad
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Sekretær:

 • Skrive referat
 • Oppdatere facebook, hjemmesiden
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Styremedl:

 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

 Varamedl:

 • Stille opp på styremøter, også ved behov
 • Bidra til positiv opplevelse i klubben
 • Komme med innspill

Vedtak: Tar opp på neste styremøte.

18/17 Evt. Saker:

Søknad LAM-midler (se vedlegg) Styremedlemmene gir tips til Torleif. Frist 31/8

Møte med Maria Foaud ang friluftlivets uke

LPK`s Bidrag:

4/9 16:00 – 20:00, kajakk og kano, alle aldersgrupper. Servere pølse i brød, vafler, saft, kaffe på grendehuset.

 • 6/9 17:00 – 20:00. Frisbeegolf ved Borga. Også for handikapped

Møte med Camilla Indrevoll ang fritidsklubb Ok

Møte med Fredrik Johannessen ang. frisbeegolfbane (prosjekt) OK fra styret

Vi planlegger neste styremøte:

11.sept 2017 kl. 20:00  hos Agnete

Åpen dag Leknes Padleklubb

  I forbindelse med friluftslivets uke, har vi åpen dag ved Storfjord Grendehus lørdag 5.september 11.30-17.00 Her kan du prøve: Kajakk, SUP, Kano, elvekajakk   De som kommer må være friske og forholde seg til smittevernrådene. Ha med skiftetøy og håndkle….

Intro-,grunn og oppfriskningskurs i havpadling kajakk 28 – 30 August

Grunnkurset starter fredag med litt teori og utdeling av utstyr (tørrdrakt, padle-sko, kajakk,spruttrekk og padleåre). På lørdag ser vi og lærer forskjellige teknikker og ikke minst lærer vi det viktigste: Hva vi skal gjøre hvis man går rundt (våt utgang)….

Klubbtur 10. august 2020

Vi var to som stilte opp idag og vi ville prøve SUP-brettene våre. Være var nydelig for å prøve dette for første gang. Til oppvarming var det å pumpe luft i brettene. Etterpå var det på med tørrdrakt, bære brettene…