Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte onsdag 9.08.2017

Referat fra styremøte onsdag 9.08.2017, kl. 19:00-20:50.

 

Tilstedet: Bengt Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes.

Fravær: Hanne Riise, Remi Andersen, Merete Voie,

Møtested: Hos Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Saksliste:

Litt orientering om ”rollene” på styremøtene. Tas på neste styremøte.

           

11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

Vedtak: Godkjent. Ingen evt.saker.

 

12/17 Referater og administrative beslutninger.

 • Grunn- og oppfriskningskurs. 7 på grunnkurs, 3 på oppfriskning.
 • Ferieklubb v/Holdalsvannet. 19 barn, Frisbeegolf, kano, kajakk og bodja.
 • Kassabeholdning pr. 9.august 2017, kr. xx
 • Medlemstall pr. 9. august: 35

 

13/17 Styret konstituerer seg:

Verv Valgt 19.06.2017 Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Valgt for 2 år
Nestleder Remi Andersen Valgt for 1 år
Sekretær Hanne Straum Riise Valgt for 2 år
Kasserer Merete Voie Velges for 1 år
Styremedlem Agnete Andersen Valgt for 2 år
Varamedlem Bengt Riise Velges for 1 år
Revisor Irina Reinholtsen Valgt for 1 år
Revisor Sølvi Albrigtsen Velges for 1 år

Vedtak: Godkjent.

 

14/17 Brønnøysundregistrene. Vi må sende inn endringsmelding (nytt styre og eier, nye vedtekter).

Vedtak: Godkjent.

15/17 Bankkonto. Administrator: Torleif. Kasserer: Merete får brukerrett.

2 personer må godkjenne utbetalinger.

Vedtak: Godkjent

16/17 Naustet. Dette gjenstår:

 • Hyller i utstyrsrommet og flere hyller til kajakker. Remi
 • Maling (rød med hvitt på hjørner). 20 ltr. og 4 koser er kjøpt.
 • Fylle opp med pukk og grus foran porten, for å unngå at det blir så glatt. Inngang til utstyrslager, kan bygges opp med stein, samt grus på siden.
 • Lage stativ ute, hvor vi kan spyle av kajakkene. Torleif/Remi
 • Få montert en utekrane til spyling av drakter, kajakker og div. utstyr. Asle

 

17/17 Plan over div. gjøremål:

Gjøremål Ansvarlig
Innkalle og lede styremøter Leder evt. nestleder
Innkomne post Leder evt. nestleder
Møte på møter Styremøtet bestemmer
Skrive referat, legge på hjemmesiden Sekretær
Føre regnskap Kasserer
Godkjenne betalinger Leder og kasserer
Hjemmesiden
Facebook-siden
Oppsyn naustet m/utstyr
Være turleder
Kursleder

Tidligere forslag:

Nestleder:

 • Ivareta leders oppgaver ved frafall
 • Være god deltager på styremøter
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Kasserer:

 • Ha oversikt over økonomien
 • Føre bilag
 • Rapportere til styret
 • Føre medlemsstatistikk
 • Sende ut medlemskort / oblater
 • Delta på styremøter, diskusjoner, komme med innspill
 • dugnad
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Sekretær:

 • Skrive referat
 • Oppdatere facebook, hjemmesiden
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Styremedl:

 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

 Varamedl:

 • Stille opp på styremøter, også ved behov
 • Bidra til positiv opplevelse i klubben
 • Komme med innspill

Vedtak: Tar opp på neste styremøte.

18/17 Evt. Saker:

Søknad LAM-midler (se vedlegg) Styremedlemmene gir tips til Torleif. Frist 31/8

Møte med Maria Foaud ang friluftlivets uke

LPK`s Bidrag:

4/9 16:00 – 20:00, kajakk og kano, alle aldersgrupper. Servere pølse i brød, vafler, saft, kaffe på grendehuset.

 • 6/9 17:00 – 20:00. Frisbeegolf ved Borga. Også for handikapped

Møte med Camilla Indrevoll ang fritidsklubb Ok

Møte med Fredrik Johannessen ang. frisbeegolfbane (prosjekt) OK fra styret

Vi planlegger neste styremøte:

11.sept 2017 kl. 20:00  hos Agnete

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…