Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte onsdag 9.08.2017

Referat fra styremøte onsdag 9.08.2017, kl. 19:00-20:50.

 

Tilstedet: Bengt Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes.

Fravær: Hanne Riise, Remi Andersen, Merete Voie,

Møtested: Hos Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Saksliste:

Litt orientering om ”rollene” på styremøtene. Tas på neste styremøte.

           

11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

Vedtak: Godkjent. Ingen evt.saker.

 

12/17 Referater og administrative beslutninger.

 • Grunn- og oppfriskningskurs. 7 på grunnkurs, 3 på oppfriskning.
 • Ferieklubb v/Holdalsvannet. 19 barn, Frisbeegolf, kano, kajakk og bodja.
 • Kassabeholdning pr. 9.august 2017, kr. xx
 • Medlemstall pr. 9. august: 35

 

13/17 Styret konstituerer seg:

Verv Valgt 19.06.2017 Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Valgt for 2 år
Nestleder Remi Andersen Valgt for 1 år
Sekretær Hanne Straum Riise Valgt for 2 år
Kasserer Merete Voie Velges for 1 år
Styremedlem Agnete Andersen Valgt for 2 år
Varamedlem Bengt Riise Velges for 1 år
Revisor Irina Reinholtsen Valgt for 1 år
Revisor Sølvi Albrigtsen Velges for 1 år

Vedtak: Godkjent.

 

14/17 Brønnøysundregistrene. Vi må sende inn endringsmelding (nytt styre og eier, nye vedtekter).

Vedtak: Godkjent.

15/17 Bankkonto. Administrator: Torleif. Kasserer: Merete får brukerrett.

2 personer må godkjenne utbetalinger.

Vedtak: Godkjent

16/17 Naustet. Dette gjenstår:

 • Hyller i utstyrsrommet og flere hyller til kajakker. Remi
 • Maling (rød med hvitt på hjørner). 20 ltr. og 4 koser er kjøpt.
 • Fylle opp med pukk og grus foran porten, for å unngå at det blir så glatt. Inngang til utstyrslager, kan bygges opp med stein, samt grus på siden.
 • Lage stativ ute, hvor vi kan spyle av kajakkene. Torleif/Remi
 • Få montert en utekrane til spyling av drakter, kajakker og div. utstyr. Asle

 

17/17 Plan over div. gjøremål:

Gjøremål Ansvarlig
Innkalle og lede styremøter Leder evt. nestleder
Innkomne post Leder evt. nestleder
Møte på møter Styremøtet bestemmer
Skrive referat, legge på hjemmesiden Sekretær
Føre regnskap Kasserer
Godkjenne betalinger Leder og kasserer
Hjemmesiden
Facebook-siden
Oppsyn naustet m/utstyr
Være turleder
Kursleder

Tidligere forslag:

Nestleder:

 • Ivareta leders oppgaver ved frafall
 • Være god deltager på styremøter
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Kasserer:

 • Ha oversikt over økonomien
 • Føre bilag
 • Rapportere til styret
 • Føre medlemsstatistikk
 • Sende ut medlemskort / oblater
 • Delta på styremøter, diskusjoner, komme med innspill
 • dugnad
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Sekretær:

 • Skrive referat
 • Oppdatere facebook, hjemmesiden
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Styremedl:

 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

 Varamedl:

 • Stille opp på styremøter, også ved behov
 • Bidra til positiv opplevelse i klubben
 • Komme med innspill

Vedtak: Tar opp på neste styremøte.

18/17 Evt. Saker:

Søknad LAM-midler (se vedlegg) Styremedlemmene gir tips til Torleif. Frist 31/8

Møte med Maria Foaud ang friluftlivets uke

LPK`s Bidrag:

4/9 16:00 – 20:00, kajakk og kano, alle aldersgrupper. Servere pølse i brød, vafler, saft, kaffe på grendehuset.

 • 6/9 17:00 – 20:00. Frisbeegolf ved Borga. Også for handikapped

Møte med Camilla Indrevoll ang fritidsklubb Ok

Møte med Fredrik Johannessen ang. frisbeegolfbane (prosjekt) OK fra styret

Vi planlegger neste styremøte:

11.sept 2017 kl. 20:00  hos Agnete

Ang. rabattavtaler

  Tequila Harstad har sagt opp sin avtale med LPK pga at de i utgangspunktet har lave priser. Vi har derimot fått avtale med West System. Denne kan du se mer om her: https://www.leknes-padleklubb.com/organisasjon/avtaler/ Vi prøver å forhandle oss til…

Husker du på medlemskap og årsmøtet ???

Hei ! Da har vi startet 2020. Minner om at medlemskapet for 2019 ble avsluttet 31.desember 2019 – for alle. Vil du fortsatt være med i LPK må det betales inn på nytt for medlemskap 2020. Det koster kr. 100,-…

Hva med å støtte LPK med «Kraft til idretten» ?

Kraft til idretten slår to fluer i ett smekk: Pengestøtte til idrettslaget ditt og billigere strømregning til deg! For hver kWh du forbruker, betaler Kraft til idretten 1 øre direkte til idrettslaget du har valgt å støtte. Det kan bli…