Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte onsdag 20.05.2015

Tilstede: Hanne Berg, Kent Hammer, Frode Stormo og Torleif Utnes

Meldt fravær: Cathrine Iversen og Susanne Hammer

 Møtested: Hos Hanne & Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

 

Saksliste:

               

08/15     Godkjenning av:

 • Innkalling og saksliste,
 • Flere evt.-saker.

 

09/15     Referater og administrative beslutninger.

 • Referat fra forrige møte. ok
 • Kassabeholdning per i dag kr.xx
 • Antall medlemmer.38 stk per i dag.

 

05/15     Salg av utstyr

Det som gjenstår å selge er de 2 rekreasjon-/ fiskekajakkene, 1 kano og 5 barnekajakker. De 2 elvekajakkene selges ikke foreløpig pga henvendelser ang. aktiviteter der disse brukes.

Det var respons og salg de to første dagene og siden da ingen henvendelser.

Medlemmene har hatt mulighet så vi legger de resterende båtene ut på salgssidene FINN, Facebook og lignende. Frode legger ut. Svar og henvendelser på e-post til Torleif.

 

06/15    Innkjøp av utstyr til klubben.

 • Kent, Martin og Torleif møtes etter styremøtet i dag for å bli enig.

 

07/15     Behov for kurs fra idrettskretsen

”Styrearbeid i praksis” blir for vårt styre. Valgkomiteen skal også delta. Vi ønsker uke 36, aug-sept.

”Økonomikurs for idrettslag” på 4 timer. Generelt kurs for flere. Vi ønsker uke 38.

 

10/15     Momskompensasjon

Frist 15.aug-15. Torleif sender inn.

 

11/15     Aktivitetsplan

 • Forslag om mandagspadling i regi av klubben. Oppmøte ved grendehuset kl.18.Maks tre timer. Torleif og Kent er aktivitetsledere og kan være turledere.
 • Kurs 3.-5.juli, introkurs og grunnkurs hav. Maks 10 stk

 

12/15     Evt. Saker

 • Ny hjemmeside er i gang. Vi ønsker innføring i å legge ut stoff. Første mulighet er onsdag 27.mai kl.19. på Europharma (øverste etg i ”nybygget” på Leknes)
 • Nå er det vestpåbud i båt/kajakk. 

Spørsmål om aktiviteter:

 • Qltura ønsker en aktivitets dag – e-post fra Cathrine.

Positiv til kajakk, frisbeegolf og grilling. Vi stiller ikke med skyss. Forbehold om tidspunkt. Torleif tar dette. Cathrine blir med? Kent hvis det passer med dagen.

 • Samle padlere inn til Stamsund 28.6 ca kl. 20:00 ifb med kulturpilegrimsferd Svalbard-Paris, lenke til nettside http://www.klimapilegrim.no/  Harold Holtermann.

Vi stiller oss positiv. Vi legger ut info på Facebooksida og hjemmesida.

 • 5 avslutning for Fygleklubben (padling og frisbee) Torleif og Cathrine (?) tar det
 • klasse Leknes, padling/frisbee ifb avslutning.
 • Henvendelse fra Tom Andreassen ang kurs for ungdom. Vi har ikke kapasitet i vår.

 

Neste styremøte:                I Uke 36 samtidig som kurs fra Idrettskretsen.

Storfjord 20.mai -15

Hanne Berg, referent

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…