Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte onsdag 13.11.2019

Møtt: Torleif Utnes, Remi Andersen, Vibecke Pettersen, Maylinn Stomperud, Børge Fygle

Ikke møtt: Julie Fagerheim,

Møtested: Hos Torleif

Saksliste:

16/19    Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

17/19    Referater og administrative beslutninger.

 • Referat fra møte 29.04.2019 og ekstraordinært styremøte 11.06.2019
 • Kr. 113322,55
 • Medlemstall: 32 (k-17, m-15)

18/19      Hva er gjort i sommer:

 • Klubbturer
  • Planlegge klubbturer etter årsmøte
  • Hvike dager skal vi bruke? Spørreundersøkelse på f.eks FB
  • Planlegge hvor turen går ut fra og legge ut på info. for turen
 • Kurs                                       24750,-
  • Det ble avhold 2 grunnkurs og oppfriskningskurs
 • Sykkelløpet 4000,-
  • ¤ medlemmer av LPK var vakt under sykklløpet
 • Qltura ungdomsklubb  0,-
  • Mye arbeid, ingen aktivitet og ingen nye medlemmer
 • 17-mai 5000,-
  • Gave fra Qltura som hadde største gruppe under borgertoget. LPK fikk gaven
 • Qltura ferieklubb 0,-
  • Kun en jente deltok.
 • Ferieklubben 0,-
  • 10 barn deltok. Gjorde det gratis.
 • 10-klasse, Leknes skole 0,-
  • 30 elever fikk prøve padling. Positiv opplevelse.
 • Arbeid ved/på naustet (plass til flere kajakker, lager sko, feste, grus)
  • arbeid ble utført både innvendig og utvendig. Takk til Adrian, Børge og Remi. Jeg gjorde litt også.
 • Opptelling av utstyr
  • Remi/ Torleif, vedier for 481685,-  ex naust, 2 pc
 • Kamp mot hvitvasking
  • Odatering av kundeinformasjon opp mot banken ifb med kriminalitet og hvitvasking.
 • Hjemmesiden
  • Har hatt noen problen etter oppdatering av domenet. Dette er nå ordnet.
 • LAM-midler 21500,-
  • I LAM-midler fikk LPK kr. 21500,- hvor kr. 20000,- er prosjektmidler.
 • Evaluering Qltura ungdomsklubb.
  • Torleif hadde evalueringsmøte med ledelsen. Vi fortsetter samarbeidet i 2020.                 

19/19    Planer for 2020

 • Kom med tanker/ ideer
  • Førstehjelpskurs, mai 2020
  • Åpen dag under Ballstaddagan (juni ?)
  • Kurs
 • Ny type aktivitet. (LAM)
  • Innkjøp av 5 SUB-brett – i første omgang.

20/10    Planlegge neste styremøte og årsmøte

                                Neste tyremøte: 24.januar 2020

                                Årsmøte: 10.februar 2020  Planer for nytt styre kommer på årsmøteinnkallingen.

21/19    Evt. Saker: Styret fungerer som valgkomite.

Referent: Torleif

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…