Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte onsdag 13.11.2019

Møtt: Torleif Utnes, Remi Andersen, Vibecke Pettersen, Maylinn Stomperud, Børge Fygle

Ikke møtt: Julie Fagerheim,

Møtested: Hos Torleif

Saksliste:

16/19    Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

17/19    Referater og administrative beslutninger.

 • Referat fra møte 29.04.2019 og ekstraordinært styremøte 11.06.2019
 • Kr. 113322,55
 • Medlemstall: 32 (k-17, m-15)

18/19      Hva er gjort i sommer:

 • Klubbturer
  • Planlegge klubbturer etter årsmøte
  • Hvike dager skal vi bruke? Spørreundersøkelse på f.eks FB
  • Planlegge hvor turen går ut fra og legge ut på info. for turen
 • Kurs                                       24750,-
  • Det ble avhold 2 grunnkurs og oppfriskningskurs
 • Sykkelløpet 4000,-
  • ¤ medlemmer av LPK var vakt under sykklløpet
 • Qltura ungdomsklubb  0,-
  • Mye arbeid, ingen aktivitet og ingen nye medlemmer
 • 17-mai 5000,-
  • Gave fra Qltura som hadde største gruppe under borgertoget. LPK fikk gaven
 • Qltura ferieklubb 0,-
  • Kun en jente deltok.
 • Ferieklubben 0,-
  • 10 barn deltok. Gjorde det gratis.
 • 10-klasse, Leknes skole 0,-
  • 30 elever fikk prøve padling. Positiv opplevelse.
 • Arbeid ved/på naustet (plass til flere kajakker, lager sko, feste, grus)
  • arbeid ble utført både innvendig og utvendig. Takk til Adrian, Børge og Remi. Jeg gjorde litt også.
 • Opptelling av utstyr
  • Remi/ Torleif, vedier for 481685,-  ex naust, 2 pc
 • Kamp mot hvitvasking
  • Odatering av kundeinformasjon opp mot banken ifb med kriminalitet og hvitvasking.
 • Hjemmesiden
  • Har hatt noen problen etter oppdatering av domenet. Dette er nå ordnet.
 • LAM-midler 21500,-
  • I LAM-midler fikk LPK kr. 21500,- hvor kr. 20000,- er prosjektmidler.
 • Evaluering Qltura ungdomsklubb.
  • Torleif hadde evalueringsmøte med ledelsen. Vi fortsetter samarbeidet i 2020.                 

19/19    Planer for 2020

 • Kom med tanker/ ideer
  • Førstehjelpskurs, mai 2020
  • Åpen dag under Ballstaddagan (juni ?)
  • Kurs
 • Ny type aktivitet. (LAM)
  • Innkjøp av 5 SUB-brett – i første omgang.

20/10    Planlegge neste styremøte og årsmøte

                                Neste tyremøte: 24.januar 2020

                                Årsmøte: 10.februar 2020  Planer for nytt styre kommer på årsmøteinnkallingen.

21/19    Evt. Saker: Styret fungerer som valgkomite.

Referent: Torleif

Ang. rabattavtaler

  Tequila Harstad har sagt opp sin avtale med LPK pga at de i utgangspunktet har lave priser. Vi har derimot fått avtale med West System. Denne kan du se mer om her: https://www.leknes-padleklubb.com/organisasjon/avtaler/ Vi prøver å forhandle oss til…

Husker du på medlemskap og årsmøtet ???

Hei ! Da har vi startet 2020. Minner om at medlemskapet for 2019 ble avsluttet 31.desember 2019 – for alle. Vil du fortsatt være med i LPK må det betales inn på nytt for medlemskap 2020. Det koster kr. 100,-…

Hva med å støtte LPK med «Kraft til idretten» ?

Kraft til idretten slår to fluer i ett smekk: Pengestøtte til idrettslaget ditt og billigere strømregning til deg! For hver kWh du forbruker, betaler Kraft til idretten 1 øre direkte til idrettslaget du har valgt å støtte. Det kan bli…