Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 30.11.15.

Tilstede: Kent Hammer, Torleif Utnes, Hanne Berg, Susanne Hammer,.

Forfall: Frode Stormo og Cathrine Iversen

Fra kl.20.00 valgkomiteens medlem: Hanne Straum Riise

Forfall av valgkomiteens medlemmer: Lill Cathrin Amundsen, Bengt Riise

 

Møtested: Hos Hanne & Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

 

Saksliste:               

25/15    Godkjenning av innkalling og saksliste. ok

 

26/15    Referater og administrative beslutninger.

  • Kr. xx
  • Medlemstall: 48 pdd

 

27/15    Vinterpadletreff.

I mail av 24.nov mottok vi forslag til vedtekter fra interimstyret for interesseforeningen Vinterpadletreffet (VPT). Dette er 12 dager før et bebudet stiftelsesmøte 6.des. Styret i Leknes Padleklubb (LPK) konstaterer at et eventuelt eierskap i denne foreningen er en årsmøtesak. Viser til §19 i lovnormen for LPK, godkjent av Nordland idrettskrets 13.juni 2012. Lovnormen er en standard, utformet av idrettsstyret NIF, som alle klubber organisert i NIF må ha.

Årsmøte for LPK skal avholdes siste uke i januar 2016.

Det vil si at vedtaket i sak 17/15 i styremøte 16.11.15 ble fattet på feil grunnlag. Det vil si at Svein Nordli ikke kan representere LPK i styret for VPT. Årmøtet i LPK må først fatte et positivt vedtak om eierskap i VPT.

 

16/15                    Bygging av lager.                                                                                                                              

Lørdag 28.nov ble 15 søyler støpt/boret ned. Kent Hammer, Torleif Utnes og Frode Stormo.

Materialer bestilles til fredag 5.des. Dugnad lørdag 6.des. og søndag 7.des.

 

21/15    Planlegge årsmøte Dato: 27.01.2016 kl. 19:00

  • Valgkomiteen v/Hanne Straum Riise deltok og fikk innføring i valg, hvem som er på valg, noen forslag til styremedlemmer og trivselskoordinator!
  • Forslag må være hos styret innen 10.jan

 

Leder Torleif Utnes  På valg Velges for 1 år
Nestleder Kent Hammer Velges for 2 år
Medlem Susanne Hammer På valg Velges for 1 år
Medlem Hanne Irene Berg Velges for 2 år
Medlem Frode Stormo På valg Velges for 1 år
Vara Cathrine Iversen På valg Velges for 1 år

 

  • Revisjon av regnskap. Vedtak: Sendes revisor først i januar.
  • Planer for 2016 og Budsjett. Vedtak: Kent og Torleif lager forslag.

 

Vi planlegger neste styremøte:   6.1.2016 Klargjøring til årsmøte (årsmelding, regnskap m/budsjett, valg)

 

Storfjord 30.nov.-15

Hanne Berg

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…