Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 29.09.2015

Tilstede: Kent Hammer og Torleif Utnes.

Ikke tilstede: Hanne Berg, Susanne Hammer, Frode Stormo, Cathrine Iversen.

Møtested: Hos Hanne & Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

 

Saksliste:

19/15     Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker. Godkjent !

20/15     Referater og administrative beslutninger.

 • Kr. xx
 • Medlemstall: 48
 • Invitasjon ”Tur og treningskompis”, presentasjon 3-4. okt 2015. Vedtak: Torleif stiller med 5 kajakker for bruk i bassenget og fremfører en presentasjon av LPK

16/15    Planer for bygging av lager

7.9 – Brev til Statens veivesen, Bodø. Disp. pga av avstand til RV815. Godkjent !

18.9- Godkjent pr. tlf med Petter Wold Kraglund. Trenger ikke å søke !

Videre arbeid?

 1. Vi har fått inn to tilbud og venter på svar på resterende forespørsler.
 2. Lørdag 2. Oktober kl. 12:00 møter vi ved grendelaget for å starte rydding av området. Vi skal rydde vekk noen busker og klippe gress. Hansker og river kan være greit å ha med.

17/15     Kurs.

 • Styrearbeid i praksis uke 38, 16. sept 2015. Gjennomført. Hva gjør vi videre?

Vedtak: Tas opp på neste styremøte.

 • Økonomikurs for idrettslag. I samråd med idrettsrådet

Vedtak: Planlegges etter årsmøte.

21/15     Planlegge årsmøte

 • Dato: 27.01.2016 kl. 19:00
 • Valgkomite
Leder Torleif Utnes  På valg Velges for 1 år
Nestleder Kent Hammer Velges for 2 år
Medlem Susanne Hammer På valg Velges for 1 år
Medlem Hanne Irene Berg Velges for 2 år
Medlem Frode Stormo På valg Velges for 1 år
Vara Cathrine Iversen På valg Velges for 1 år
 • Revisjon av regnskap. Vedtak: Sendes revisor først i januar.
 • Planer for 2016 og Budsjett. Vedtak: Kent og Torleif lager forslag.

 

22/15     Evt. Saker

Flytting av web-siden til ny server.  Vedtak: Asbjørn gir oss pris og forslag.

 

Vi planlegger neste styremøte:

Mandag 26.10.2015 kl.19:00 hos Hanne og Torleif

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…