Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 26.10.15.

Tilstede: Kent Hammer, Torleif Utnes, Hanne Berg og Susanne Hammer,

Meldt frafall: Frode Stormo og Cathrine Iversen.

Møtested: Hos Hanne & Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

 

Saksliste:

               

23/15    Godkjenning av innkalling og sakslisten

                Ingen nye saker under evnt.  Vedtak: ok

24/15    Referater og administrative beslutninger.

 • Kassabeholdning per i dag: Kr. xx
 • Medlemstall: 48
 • 11/10-15 Søknad om utstyrsmidler sendt. kr.21040,-

16/15    Planer for bygging av lager

 • 9 – Brev til Statens veivesen, Bodø. Disp. pga av avstand til RV815. Godkjent !
 • 9- Vestvågøy kommune, plan og bygningsteknikk. Klubben trenger ikke å søke skriftlig.

Godkjent pr. tlf av Petter Wold Kraglund.

 • Anbud på materialer. Vi har fått inn tre tilbud.

Vedtak: Styret velger tilbudet fra BYGGERN, Lofoten entreprenør. Med forbehold om returavtale.

Det som er gjort:

 1. Lørdag 2. Oktober kl. 12:00 møtte Kent, Susanne, Hanne og Torleif ved grendelaget og startet rydding av området. Vi ryddet vekk noen busker og klippe gress.
 2. Onsdag i uka etter kom Børge Fygle med traktor og grov av torva.

Videre arbeid:

 1. Kent og Torleif måler opp til søylepunkt.
 2. Dugnad mandag 2.nov og tirsdag 3.nov. kl.18 begge dager.

Klargjøring til fundamentering. Ta med spade, krafse

17/15    Kurs.

 • ”Styrearbeid i praksis” gjennomført  uke 38, 16. sept 2015.

Vedtak: Vi jobber videre med dette etter årsmøtet.

 • ”Økonomikurs for idrettslag” i samråd med Vestvågøy idrettsrådet

Vedtak: Planlegges etter årsmøte.

 

21/15    Planlegge årsmøte

 • Dato: 27.01.2016 kl. 19:00
 • Valgkomiteen består av Lill Cathrin Amundsen, Hanne Straum Riise og Bengt Riise

Valgkomiteen innkalles til neste styremøte.

 

Leder Torleif Utnes  På valg Velges for 1 år
Nestleder Kent Hammer Velges for 2 år
Medlem Susanne Hammer På valg Velges for 1 år
Medlem Hanne Irene Berg Velges for 2 år
Medlem Frode Stormo På valg Velges for 1 år
Vara Cathrine Iversen På valg Velges for 1 år
 • Revisjon av regnskap. Vedtak: Sendes revisor først i januar.
 • Planer for 2016 og Budsjett. Vedtak: Kent og Torleif lager forslag.

22/15    Evt. Saker

Flytting av web-siden til ny server på grunn av for liten kapasitet.

Vedtak: Asbjørn gir oss pris og forslag.

Neste styremøte blir 30.11.2015. Vi spør valgkomiteen om hvilken dag som passer best for dem. De innkalles fra ca kl.20.00 etter at styret har hatt en times møte.

Storfjord 26.okt.-15

Hanne Berg

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…