Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 21.01.2019

Tilstede: Bengt Riise, Torleif Utnes, Marianne Thallaug Wedset,

Remi Andersen, Agnete Andersen.

Ikke tilstede: Hanne Riise

Møtested: Hos Torleif

Saksliste:

  01/19   Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

                Vedtak: Godkjent.

  21/18   Planlegge årsmøte. 28.januar 2019, Storfjord og omegn grendehus.

                Se vedlegg: Gjennomgang av årsmøtet som skal avholdes 28.01.2019

02/19   Evt. Saker: Ingen

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…