Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 19.02.2018

 

______________________

         Leknes Padleklubb

 

Referat fra styremøte mandag 19.02.2018, kl. 19:00 – 21:00

 

Innkalt: Bengt Riise, Hanne Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes, ,

Remi Andersen, Marianne Thallaug Wedset.

Gjester: Adrian, Børge og Julie.

Ikke møtt: Remi Andersen, Børge

Møtested: Hos Torleif Utnes, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Saksliste:       

3/18       Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

                Vedtak: Godkjent

4/18       Referater og administrative beslutninger.

  • Kassabeholdning pr. 13.jan 2018, kr. xx
  • Medlemstall pr. 13.jan 2018: 23

Vedtak: Godkjent

5/18       Styret konstituerer seg    

Leder Torleif
Nestleder Remi
Sekretær Hanne SR
Kasserer Må finne en utenfor styret
Styremedlem Agnete og Marianne
Varamedlem Bengt Riise

Vedtak: Godkjent

 

6/18       Valg av valgkomite

Leder  
Medlem  
Medlem  
Vara  

Vedtak: følger opp denne saken ved et senere styremøte

7/18       Registrere endring av styret og godkjente vedtekter

                Forslag: Da leder og nestleder må skrive under skjemaene, tar de denne jobben når Remi kommer hjem.

Vedtak: Avventer til nestleder kommer hjem

8/18       Aktiviteter i 2018. Hva?, Når?, Hvem tar ansvar? (Vi inviterer Børge, Adrian og Julie til denne saken)

  • Teknikkurs i slutten av april (skal ha dato klar til møtet) for 6 personer. Martin instruktør. Kurset blir 12.-13. Mai. De som skal være med (Agnete, Remi, Bengt, Julie, Børge og Adrian), bør padle 4-5 ganger i forkant. Når teknikk-kurset er gjennomført, kan disse 6 være turledere.
  • Intro- og grunnkurs. Torleif Instruktør. Grunnkurs 11.-13. Mai. Oppfriskningskurs for de som ønsker det til 250,-
  • Padleturer på mandager. Oppstart 21.05.18 kl 18.00. De 7 som skal være turledere, sender inn til Torleif snarest hvilke dager som passer å være turleder.
  • Kommer tilbake til dette ved et senere møte
  • Folkehelseuka 2018 er fra 9. – 15. april. Skal LPK delta? Frist 15.2. LPK deltar ikke.
  • Annet?

Vedtak: Godkjent

9/18       Innkjøpe av printer til kasserer, Info. ang regnskapsprogram.

                Vedtak: Har printer fra før, så det ble kjøpt inn PC, mus og USB (4394,-)

     Har avviklet tidligere regnskapsprogram, bruker nå regneark i exel. Godkjent

 10/18    Evt. Saker:

  • Facebooksiden: Er ikke ønskelig at annen padleklubb skal reklamere på vår klubbside pr tiden. Dette fordi klubben pr i dag er i en prosess med å bygge seg opp igjen. Hvis det er ønskelig med samarbeid, tas dette opp i styret.
  • Klubben er medlem i FNF. Er invitert til årsmøte, men klubben har meldt avbud.

Vi planlegger neste styremøte:

Planlegger 19. Mars kl 19.00

Ref.: Hanne Straum Riise

 

Ang. rabattavtaler

  Tequila Harstad har sagt opp sin avtale med LPK pga at de i utgangspunktet har lave priser. Vi har derimot fått avtale med West System. Denne kan du se mer om her: https://www.leknes-padleklubb.com/organisasjon/avtaler/ Vi prøver å forhandle oss til…

Husker du på medlemskap og årsmøtet ???

Hei ! Da har vi startet 2020. Minner om at medlemskapet for 2019 ble avsluttet 31.desember 2019 – for alle. Vil du fortsatt være med i LPK må det betales inn på nytt for medlemskap 2020. Det koster kr. 100,-…

Hva med å støtte LPK med «Kraft til idretten» ?

Kraft til idretten slår to fluer i ett smekk: Pengestøtte til idrettslaget ditt og billigere strømregning til deg! For hver kWh du forbruker, betaler Kraft til idretten 1 øre direkte til idrettslaget du har valgt å støtte. Det kan bli…