Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 19.02.2018

 

______________________

         Leknes Padleklubb

 

Referat fra styremøte mandag 19.02.2018, kl. 19:00 – 21:00

 

Innkalt: Bengt Riise, Hanne Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes, ,

Remi Andersen, Marianne Thallaug Wedset.

Gjester: Adrian, Børge og Julie.

Ikke møtt: Remi Andersen, Børge

Møtested: Hos Torleif Utnes, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Saksliste:       

3/18       Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

                Vedtak: Godkjent

4/18       Referater og administrative beslutninger.

  • Kassabeholdning pr. 13.jan 2018, kr. xx
  • Medlemstall pr. 13.jan 2018: 23

Vedtak: Godkjent

5/18       Styret konstituerer seg    

Leder Torleif
Nestleder Remi
Sekretær Hanne SR
Kasserer Må finne en utenfor styret
Styremedlem Agnete og Marianne
Varamedlem Bengt Riise

Vedtak: Godkjent

 

6/18       Valg av valgkomite

Leder  
Medlem  
Medlem  
Vara  

Vedtak: følger opp denne saken ved et senere styremøte

7/18       Registrere endring av styret og godkjente vedtekter

                Forslag: Da leder og nestleder må skrive under skjemaene, tar de denne jobben når Remi kommer hjem.

Vedtak: Avventer til nestleder kommer hjem

8/18       Aktiviteter i 2018. Hva?, Når?, Hvem tar ansvar? (Vi inviterer Børge, Adrian og Julie til denne saken)

  • Teknikkurs i slutten av april (skal ha dato klar til møtet) for 6 personer. Martin instruktør. Kurset blir 12.-13. Mai. De som skal være med (Agnete, Remi, Bengt, Julie, Børge og Adrian), bør padle 4-5 ganger i forkant. Når teknikk-kurset er gjennomført, kan disse 6 være turledere.
  • Intro- og grunnkurs. Torleif Instruktør. Grunnkurs 11.-13. Mai. Oppfriskningskurs for de som ønsker det til 250,-
  • Padleturer på mandager. Oppstart 21.05.18 kl 18.00. De 7 som skal være turledere, sender inn til Torleif snarest hvilke dager som passer å være turleder.
  • Kommer tilbake til dette ved et senere møte
  • Folkehelseuka 2018 er fra 9. – 15. april. Skal LPK delta? Frist 15.2. LPK deltar ikke.
  • Annet?

Vedtak: Godkjent

9/18       Innkjøpe av printer til kasserer, Info. ang regnskapsprogram.

                Vedtak: Har printer fra før, så det ble kjøpt inn PC, mus og USB (4394,-)

     Har avviklet tidligere regnskapsprogram, bruker nå regneark i exel. Godkjent

 10/18    Evt. Saker:

  • Facebooksiden: Er ikke ønskelig at annen padleklubb skal reklamere på vår klubbside pr tiden. Dette fordi klubben pr i dag er i en prosess med å bygge seg opp igjen. Hvis det er ønskelig med samarbeid, tas dette opp i styret.
  • Klubben er medlem i FNF. Er invitert til årsmøte, men klubben har meldt avbud.

Vi planlegger neste styremøte:

Planlegger 19. Mars kl 19.00

Ref.: Hanne Straum Riise

 

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…