Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 12.11.2018.

Tilstede: Bengt Riise, Torleif Utnes, Hanne Riise, Remi Andersen, Agnete Andersen.

Gjester: Adrian og Julie

Ikke møtt: Marianne Thallaug Wedset og Børge

Møtested: Storfjord grendehus.

 

Saksliste:

17/18   Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

                Vedtak: Godkjent

18/18   Referater og administrative beslutninger.  

 • Kassabeholdning pr. 05.nov 2018, kr. xx
 • Medlemstall pr. 05.nov 2018: 44 – endret til 45 stk
 • ”KlubbAdminkurs” på Leknes 17. april 2018, kl 18.-21.30. 
 • sept 2018, Friluftlivets uke arrangert i Storfjorden. Vellykket!
 • Arrangerte tur for DNTung på lørdag 6.oktober 2018. 9 personer
 • LAM-midler 2018: Søknad lever 17. sept, beløp kr. 18000,-
  • Tildelt LAM-midler 29.sept av idrettsrådet, beløp kr 18000,-
  • Utbetalt LAM-midler fra NIF, beløp kr. 21499,-
 • Etter å ha deltatt på aktivitetslederkurs i Harstad-området 28. – 30. 2018, kan Adrian nå avvikle intro. og grunnkurs i havpadling.
 • Tirsdag 23.10 kl 18.00-21.00 holdt Idrettsrådet kurs i «Idrettsrådets ansvar og funksjon, og samarbeid med kommunene»
 • Klubbturer: Planlagt 14 turer, 2 ikke gjennomført pga uvær.

 Vedtak: Godkjent

6/18     Valg av valgkomite

Leder  Torleif
Medlem  Bengt
Medlem  Julie
Vara  Adrian

Vedtak: Torleif foreslår at styret tar denne jobben. Hanne og Agnete ønsker ikke å være med på dette.  Godkjent

19/18   Qultura ungdomsklubb. Presentere LPK på en samling på Meieriet, for så å la ungdommene på prøve padling etterpå. Dette er en del i søknaden på LAM-midlene.

Vedtak: Håkon på Qultura har lyst at vi prøver å få til noe med ungdommene der. Vi blir enige om at til våren informerer vi om padleklubben og padling, for å gi et tilbud til ungdommen. I forkant av dette, må vi få på plass hvor mange vi må være for å arrangere dette, skyss for ungdommene til klubbhuset. Vi kommer tilbake til dette til våren.

 20/18   Kan vi tilby Storfjord og omegn grendelag å ordne inngangspartiet til grendehuset?

 Orienterer på møtet et forslag.

Vedtak: Torleif foreslår at padleklubben stiller med arbeidskraft og at grendelaget stiller med    material, mot at padleklubben får fri leie av klubbhustomten. Adrian, Bengt, Torleif, Remi og Julie er positive til dette. Torleif legger frem forslaget til grendelaget.

21/18   Planlegge årsmøte. Foreslår 28.januar 2019, Storfjord og omegn grendehus.

Vedtak: Godkjent

22/18   Tanker om klubbturer/aktiviteter 2019. Kom med forslag

Vedtak: Fortsette turer som i år, med rullering på turledere. I 2019 kan vi også ha turer i Juli, da noen av turlederne skal avvikle ferie senere. Turdag: Mandager.

Torleif foreslår overnattingstur, f.eks lang  Gimsøya ei helg.

Det planlegges flere kurs til våren, da klubben har fått en ny kursholder – Adrian Bertheussen.

Det har fungert meget godt med gjennomføring av turene i 2018 og med turlederne. Kun 2 turer ble avlyst – 1 pga dårlig vær og 1 pga dårlig oppmøte.

Det legges frem forslag om at fra 2019 loggføres turene; sikkerhet, hvordan bli bedre, hvor turen gikk, hvor mange var med og lignende .

16/18   Evt. Saker:

 1. Arrangere åpen dag i Mai for å rekruttere nye medlemmer. Vi planlegger videre på dette når våren kommer.
 2. gjenstår litt arbeid på naustet: jernbinding, omramming dør, forsterkning hengsler, parkering for hengeren, ta ned huskestativ har fått lånt gravemaskin hos Adrians far for å planere ut der henger skal stå (må betale Diesel selv). Vi trenger mer pukk, Remi tar  med Trones for bestilling. Det settes opp dugnad Lørdag 16.11 for å ordne til parkering for hengeren.

Vi planlegger neste styremøte:

I Januar

Ref.: Hanne Straum Riise

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…