Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 12.06.2017

Tilstedet:

Hanne Riise, Bengt Riise, Agnete Andersen, Remi Andresen, Merete Voie,

Torleif Utnes.

– Bengt Riise var ikke tilstede.

 Møtested: Hos Agnete, Steineveien 295, 8340 Stamsund

Saksliste:

08/17            Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

–  Innkalling og saksliste godkjennes.

–  Eventuellsak: Oppgave i styret. Kan vi i styret fordele litt oppgaver på hva som skal skje? Kan noen være med å kjøre turer/aktiviteter, hvem sender ut oblater og medlemskort, kontroll på utstyret og lignende.  Torleif lager en  liste med ulike oppgaver, som vi delegerer ved neste møte.

09/17            Referater og administrative beslutninger.

 • 12.06.2017 kr 86 357,56,-
 • Medlemstall pr. 12.06.2017 er 23 stk.

06/17            Saker til ekstraordinært årsmøtemøte Mandag 19. Juni kl 19.00 på Rådhuset (fra styremøte – årsmøtet er flyttet til menighetshuset på Leknes):

 • Revidert regnskap for 2016.
 • Vedtak: Er sendt inn til revisjon.Tilbakemelding om at det ser greit ut. Kommer beretning før årsmøtet. Ingen bilag var ført i 2016.

Forslag til handlingsplan og budsjett for 2017 . Vedtak:

 • Ferieklubben: kommet spm om padleklubben kan delta her. Er ca 10 barn i alderen 8-12 år. Torleif har sagt at han ønsker at disse melder seg inn i klubben – slik at forsikringen gjelder.
 • Friluftsuke 2.-10. September: hvordan markedsføre oss? Arr ønsker at dette skal bevege seg ut av Leknes også. Foreslått at vi tar med kajakk og fresbeegolf til ”Eltoftvannet”
 • Aktiv nær deg (forum for natur og friluftsliv): invitere Maria P til å komme å orientere oss når vi er ferdig med årsmøtet.

Vedtekter med de endringene som NIF kom med 2015.

 • Vedtak: legger frem vedtektene på årsmøte. Formålsparagrafen er endret på. Nytt styre ønsker å endre dette tilbake til den opprinnelige teksten.
 • (Robert Andersen ut, Merete Voie inn, Bengt Riise til vara)
Verv Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Velges for 2 år
Nestleder Remi Andersen Velges for 1 år
Styremedlem Hanne Straum Riise Velges for 2 år
Styremedlem Merete Voie Velges for 1 år
Styremedlem Agnete Andersen Velges for 2 år
Varamedlem Bengt Riise Velges for 1 år

 

Revisor: Irina Reinholtsen og Sølvi Albrigtsen. Velges for 1 år

Valgkomite: 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara.

Alle i styret jobber med dette frem til styremøte.

 

Fra styremøtet:

Ang revisor, har Torleif sendt inn til idrettskretsen ved Gunnar. Revisorene inngår ikke i styret, de inngår ikke i medlemsskap eller kjønnskvotering.

Forslag til ny valgkomitee: Hanne Berg, Liss Eva Wiik, Svenn Arne Olsen, Odd Bjåstad.

Innkalling sendt 30.mai (lagt ut på facebook, hjemmesiden, medlemmer i 2017

10/17 Eventuelt

 • Lagerbygget (ståa, regler, navn, annet?)
 • Fra styremøtet: taket kom på på Lørdag. Mønekassen er neste på plass. Ellers gjenstår innredning og maling (rød med hvitt på hjørner) Remi sjekker opp ei stand, hvor vi kan henge tørrdraktene. Fylle opp med pokk og grus forran porten, for å unngå at det blir så glatt. Inngang til utstyrslager, kan bygges opp med stein, samt grus på siden. Etter hvert lage stativ ute, hvor vi kan spyle av kajakkene. Har fått lov av grendelaget og legge opp en utekran til spyling.
 • Ferieklubben 24.07.2017, barn 6-12 år 10 stk
 • Torleif stiller opp på dette.
 • Grunnkurs kajakk, tilby oppfriskning for de som har våttkort
 • Grunnkurs blir holdt 16.-18. Juni av Torleif.

Vi planlegger neste styremøte:

Neste møte blir i August. Leder kommer nærmere tilbake til dato.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…