Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 08.01.2018

Tilstede: Bengt Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes, ,

Remi Andersen, Merete Voie,

Ikke tilstede: Hanne Riise

Møtested: Hos Torleif Utnes, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Saksliste:

 1/18       Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

                Vedtak:   Godkjent         

2/18       Referater og administrative beslutninger.

 • Kassabeholdning pr. 5.jan 2018, kr. 80.684,23
 • Medlemstall pr. 31. des 2017: 35

Vedtak:  Godkjent

28/17    Onsdag 29.11 kl 18.00-20.00 inviterer Idrettsrådet til medlemsmøte for alle idrettslagene (avlyst).

Møte blir enten på Kommunene eller Meieriet.

Britt Aune ønsker å orientere om Qltura fritidsklubb og de prosjektene de har, og at de ønsker samarbeid med lag og organisasjoner.

Hun vil også si noe om viktigheten av at ungdom deltar i styrer og snakke om ungdomsrådet.

Tilslutt vil hun fortelle om tilskuddsportalen som er gratis for alle idrettslag. Her kan man finner mange 1000 søknader som alle kan søke på.

Etterpå blir det åpen forum med spørsmål til Idrettsrådet og idrettslagene:

 • hva kan Idrettsrådet hjelpe idrettslagene med
 • hvordan kan vi samarbeide
 • utfordring i idrettslagene
 • søknader
 • kurs

Ny invitasjon: Onsdag 17.01 kl 18.00-20.00 inviterer Idrettsrådet til medlemsmøte for alle idrettslagene. Møte blir på kommunene

Vedtak: LPK stiller med 4-5.

29/17    Klargjøre til årsmøte.

 • Foreslår møtedag i slutten av januar – styret

Vedtak: 22. Januar 2018 kl 18.00 på Grendehuset i Storfjord

 • Regnskap til revisjon – Torleif sender dette i begynnelsen av Januar-18
 • Budsjett 2018 – Torleif lager forslag
 • Årsmelding – Hanne skriver denne
 • Handlingsplan – styret

Forslag:

 • Midnattsoltur – til f.eks en fredagskveld
 • Åpen dag – ala den vi hadde ved grendehuset i høst
 • Sommerdag – ta med utstyret til ei av strendene i Lofoten en finværsdag
 • Fast turdag – Mandager
 • Familietur – kortere padletur hvor også små barn kan være med
 • Lengre tur med grilling og evt overnatting
 • Bassengtrening
 • Vurdere om vi stiller opp på forespørsler – f.eks ferieklubben

 

 • Innkomne saker – Ingen
 • Valg – styret

Leder, sekretær og styremedlem sitter 1 år til. På valg: Nestleder, kasserer, vara

30/17    Evt. Saker:

Teknikk kurs: Er ønskelig at flere i padleklubben kan ta kurset slik at flere kan være turleder på klubbturer. F.eks at klubben betaler deler eller hele kurset.  Tillegg: Vi må endre på kravene til turledere i HMS-dokumentet.

Torleif forteller siste nytt  J :

Vedtak: Godkjent

 

Vi planlegger neste styremøte: Etter årsmøtet

Ang. rabattavtaler

  Tequila Harstad har sagt opp sin avtale med LPK pga at de i utgangspunktet har lave priser. Vi har derimot fått avtale med West System. Denne kan du se mer om her: https://www.leknes-padleklubb.com/organisasjon/avtaler/ Vi prøver å forhandle oss til…

Husker du på medlemskap og årsmøtet ???

Hei ! Da har vi startet 2020. Minner om at medlemskapet for 2019 ble avsluttet 31.desember 2019 – for alle. Vil du fortsatt være med i LPK må det betales inn på nytt for medlemskap 2020. Det koster kr. 100,-…

Hva med å støtte LPK med «Kraft til idretten» ?

Kraft til idretten slår to fluer i ett smekk: Pengestøtte til idrettslaget ditt og billigere strømregning til deg! For hver kWh du forbruker, betaler Kraft til idretten 1 øre direkte til idrettslaget du har valgt å støtte. Det kan bli…