Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 08.01.2018

Tilstede: Bengt Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes, ,

Remi Andersen, Merete Voie,

Ikke tilstede: Hanne Riise

Møtested: Hos Torleif Utnes, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Saksliste:

 1/18       Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

                Vedtak:   Godkjent         

2/18       Referater og administrative beslutninger.

 • Kassabeholdning pr. 5.jan 2018, kr. 80.684,23
 • Medlemstall pr. 31. des 2017: 35

Vedtak:  Godkjent

28/17    Onsdag 29.11 kl 18.00-20.00 inviterer Idrettsrådet til medlemsmøte for alle idrettslagene (avlyst).

Møte blir enten på Kommunene eller Meieriet.

Britt Aune ønsker å orientere om Qltura fritidsklubb og de prosjektene de har, og at de ønsker samarbeid med lag og organisasjoner.

Hun vil også si noe om viktigheten av at ungdom deltar i styrer og snakke om ungdomsrådet.

Tilslutt vil hun fortelle om tilskuddsportalen som er gratis for alle idrettslag. Her kan man finner mange 1000 søknader som alle kan søke på.

Etterpå blir det åpen forum med spørsmål til Idrettsrådet og idrettslagene:

 • hva kan Idrettsrådet hjelpe idrettslagene med
 • hvordan kan vi samarbeide
 • utfordring i idrettslagene
 • søknader
 • kurs

Ny invitasjon: Onsdag 17.01 kl 18.00-20.00 inviterer Idrettsrådet til medlemsmøte for alle idrettslagene. Møte blir på kommunene

Vedtak: LPK stiller med 4-5.

29/17    Klargjøre til årsmøte.

 • Foreslår møtedag i slutten av januar – styret

Vedtak: 22. Januar 2018 kl 18.00 på Grendehuset i Storfjord

 • Regnskap til revisjon – Torleif sender dette i begynnelsen av Januar-18
 • Budsjett 2018 – Torleif lager forslag
 • Årsmelding – Hanne skriver denne
 • Handlingsplan – styret

Forslag:

 • Midnattsoltur – til f.eks en fredagskveld
 • Åpen dag – ala den vi hadde ved grendehuset i høst
 • Sommerdag – ta med utstyret til ei av strendene i Lofoten en finværsdag
 • Fast turdag – Mandager
 • Familietur – kortere padletur hvor også små barn kan være med
 • Lengre tur med grilling og evt overnatting
 • Bassengtrening
 • Vurdere om vi stiller opp på forespørsler – f.eks ferieklubben

 

 • Innkomne saker – Ingen
 • Valg – styret

Leder, sekretær og styremedlem sitter 1 år til. På valg: Nestleder, kasserer, vara

30/17    Evt. Saker:

Teknikk kurs: Er ønskelig at flere i padleklubben kan ta kurset slik at flere kan være turleder på klubbturer. F.eks at klubben betaler deler eller hele kurset.  Tillegg: Vi må endre på kravene til turledere i HMS-dokumentet.

Torleif forteller siste nytt  J :

Vedtak: Godkjent

 

Vi planlegger neste styremøte: Etter årsmøtet

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…