Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 04. mai 2015

Tilstede: Kent Hammer, Susanne Hammer, Frode Stormo, Cathrine Iversen, Torleif Utnes og Hanne Berg.
Invitert og tilstede: Martin Kristiansen som har vært med i arbeidsgruppa.
Møtested: Hos Hanne & Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Sakliste:

01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste, (herunder er det notert saker til evt.)
Godkjent.

02/15 Referater og administrative beslutninger. Kassabeholdning og medlemstall.
• Referatet fra årsmøtet ble underskrevet på møtet.
• Styremøtene skal vare maks 2 timer.
• Papirene til Brønnøysundregisterene er sendt inn i dag.
• For å opprette ny bank-konto må vi ha mottatt papirene fra Brønnøysundregisterene.
• Torleif har registrert styret i ”Idrettsregisteringen” til NIF.
• Registeringen av medlemstallet for 2014 ble ikke gjort av det forrige styret og tidsfristen er gått ut. Det vil si at vi ikke får tildelt/utbetalt midler for medlemsmassen i 2015.
• Invitasjon til Landskonferanse for friluftsliv 2015, 4.-5.juni i Mo i Rana.
• Invitasjon til Ung Padletreff på Hamarøy 12-14/6.

Kassabeholdning:
Per 30.april hadde vi kr. (legges ikke ut på nett) og 32 medlemmer pdd.

03/15 Konstituering av styret.
Leder: Torleif Utnes
Nestleder: Kent Hammer
Sekretær: Hanne Berg
Kasserer: Susanne Hammer
Styremedlem: Frode Stormo
Varamedlem: Cathrine Iversen

04/15 Bygging av naust/ lagerskur. Hva må gjøres av formaliteter og hvem gjør hva?
Storfjord og Omegn grendelag var positiv til vår søknad om å sette opp lagerbygning på området deres.
Grendelaget blir formell søker/melder av bygget men LPK har ansvaret for arbeidet med nødvendige søknader. Etter 15.juli er det nye regler mht byggesøknader.
Kent og Susanne undersøker med veivesenet og kommunen ang. nødvendige formaliteter.
Torleif og Marit Eck i grendelagstyret skal utarbeide avtalen mellom LPK og S og O Grendelag

05/15 Salg av utstyr
Det som skal selges er: 4 kanoer m/årer, 2 kanoer uten årer, 8 kajakker uten åre, 5 barnekajakker m/åre, og 2 elvebåter m/åre.
Torleif og Hanne tar seg av salget.
Vedtak:
”Første mann til mølla” – prinsippet. I første omgang går tilbudet ut til medlemmene. Dette står i 14 dager. Betaling ved giro. Etter den tid blir det salg på åpent marked med kontant oppgjør.

06/15 Innkjøp av utstyr til klubben.
Vedtak: Innkjøp av 6 ”reine” kajakker, tre par med to av hvert. Kent og Martin kommer med ferdigpruta forslag til neste styremøte.

07/15 Evt. Saker
a. Terminliste/aktivitetsplan. Utsettes til neste møte. Alle tar med ideer.
b. Tilbud fra Barth. De ønsker å ta inn utstyr som klubben/padlere trenger. Torleif og Frode tar kontakt.
c. Kurstilbud fra idrettsrådet/kretsen. Gratis kurs i Organisasjonsarbeid og Økonomi. Hvert på ca 2-3 timer. Styret ønsker begge deler og Torleif tar kontakt med Gunnar Skoglund.

Som avslutning på dette første styremøtet spiste vi sammen

 

Neste styremøte: onsdag 20.mai kl.19.00 hos Torleif og Hanne
Storfjord 4.mai 2015

Hanne Berg
sekretær

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…