Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte mandag 04.01.2016.

 

 

Tilstede: Kent Hammer, Torleif Utnes, Hanne Berg, Susanne Hammer, Frode Stormo og Cathrine Iversen.

 

Møtested: Hos Hanne & Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

 

Saksliste:

25/15     Godkjenning av innkalling og saksliste. ok

26/15     Referater og administrative beslutninger.

 • Kr. xx,-
 • Medlemstall: 2
 • Innkalling til Årsmøte (første gang):
  • Lagt ut på hjemmesiden 2.12.2015
  • Lagt ut på Facebook 2.12.2015
  • Mail til alle medlemmer 6.12.2015

21/15     Planlegge årsmøte

 • Dato: Onsdag 27.01.2016 kl. 19:00
Leder Torleif Utnes  På valg Velges for 1 år
Nestleder Kent Hammer Velges for 2 år
Medlem Susanne Hammer På valg Velges for 1 år
Medlem Hanne Irene Berg Velges for 2 år
Medlem Frode Stormo På valg Velges for 1 år
Vara Cathrine Iversen På valg Velges for 1 år

 

 • Valgkomiteens forslag:

Kent Hammer – leder

Svein Nordli – nestleder

Susanne Hammer

Frode Stormo

Hanne Berg

Nina Arntzen.

(Nina eller Susanne som vara).

 

Uenighet ang valgkomiteens forslag til nestleder førte til at Torleif Utnes trekker seg som leder med øyeblikkelig virkning. Kent Hammer overtar fra dags dato.

Sølvi Albrigtsen og Irina Reinholdtsen fortsetter som revisorer.

 • Revisjon av regnskap. Regnskapet er sendt revisorer.
 • Planer for 2016 og budsjett. Vedtak: Kent og Frode lager forslag.

28/15     Evt. Saker

Kent hadde litt info fra stiftelsesmøtet om vinterpadletreffet.

 

Vi planlegger neste styremøte: etter årsmøtet

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…