Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 8. oktober 2010

Tilstede: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Hanne Berg, og Jostein Lindberg.

Møtested: Hos Torleif og Hanne, Steineveien 289. Kl. 18:00

Saksliste:

10/10 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjent

11/10 Godkjenning av referat fra forrige møte, 11. april

Referatet godkjennes.

12/10 Referater og admistrative beslutninger

 • Aktiv leir, Valnesfjord
 • Padletreff, Valberg
 • Høstvekka2010
 • Avvikling av padlekurs vår/sommer 2010
 • Søknader som er sendt til Vestvågøy Idrettsråd og Nordland Idrettskrets.

13/10 Innkjøp av 2 stk barne-/ungdomskajakker.

I ekstraord. styremøte 28.september bestilte vi to stk. TSUNAMI SP fra BULL ski og kajakk.

De er pdd sendt.

14/10 Innkjøp av sikkerhetspakker. Instruks og bruk

I møte 28.sept ble det bestemt å kjøpe inn 5 stk. slepetau og 5 stk. Sikkerhetspakke 2.

Innhold: flyteelement, åretau, fløyte og pumpe.

Innkjøpt er også bag for å ha sikkerhetspakkene og slepetau. Denne kalles ”Sikkerhetsbag”

Geir Kenneth undersøker innkjøp av førstehjelpsutstyr og signalutstyr som eks. farger vann.

”Sikkerhetsbag” brukes av kurs-/turleder. Viser til instruks for turleder.

15/10 HMS.

Hele HMS – dokumentet skal gjennomgås en gang i året.

Vi har behov for å lage HMS instruks for turleder og HMS for deltagelse av funksjonshemmede i kjerneaktivitet. Eks. behov for ledsager på tur, etiske retningslinjer, tilrettelegging osv. .

Har vi behov for HMS- instruks for bruk av basseng og treningsrom?

Frist for ferdig gjennomgang 30.nov. Evnt. endringer legges ut på hjemmesida.

Forslag til arbeidsgruppe: Geir Kenneth L., Torleif U. og 1.alt. Roger Vian, 2. alternativ: Svein Nordli.

Torleif kontakter Roger.

16/10 Arbeidsgrupper ved arrangement og aktiviteter

Etter Sommerpadletreffet og Høstvekka erfarte vi behov for bedre rutiner og felles planlegging i forkant av arr. Vi har diskutert hva som skjedde i forkant og underveis. Når vi i ettertid skal arrangere/delta på lign. skal dette vedtas i styret som gir en tydelig ”bestilling” til arbeidsgruppa. Styret gir mandat, eks. økonomisk ramme, pressekontakt, framdriftsplan, referat med mer, og spør en person til å lede.

17/10 Arbeid i ungdomsgruppa

Geir Kenneth blir med i ungdomsgruppa til støtte, hjelp og inspirasjon.

18/10 Diverse.

 • Planlegge årsmøtet.
 • Rapport om uønsket hendelse- RUH. Tas med videre i arb.gruppa for HMS
 • Ønske om kurs for styret etter årsmøtet. Ref.06/10
 • Forslag på kandidat til ”Årets støttetak”
 • Politiattester. Ansvarlig: Jostein L. Frist 19.okt.

Møtet slutt: Kl. 20.15

Neste møte: Fredag 22.okt.

Sak på dette møtet er planlegging av årsmøtet.

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Årsplan og budsjett 2011
 • Valg
 • Fotopresentasjon av året.

Stamsund 8.oktober 2010

Hanne Berg

Ref.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…