Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 8. februar 2011

Tilstedet: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Veronica Myhre, Susanne Hammer, Roger Vian og Hanne Berg(vara) ikke tilstede.
Møtested: Rådhuset, Leknes.

Saksliste:

01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste. ok

02/11 Referater og admistrative beslutninger
Fellesmøte FNF-Nordland, 25.-26. februar 2011 -Torleif deltar på dette.
Årsmøte Vestvågøy idrettsråd, 16.mars 2011 -Torleif stiller på dette og gjerne en dame fra klubben.
«Aktiv Leir», Valnesfjord Helsesportsenter. Uke 26. -Torleif deltar også hær. Uka inneholder div aktiviteter. Se hjemmeside fra arr i fjord.
Spillemidler til utstyr 2010 – 26600 kr får vi tilbake.

03/11 Konstituering av styret valgt på årsmøte 26. januar 2011.
Leder: Torleif Utnes
Nestleder: Geir-Kenneth Lyngedal:
Kasserer: Veronica Myhre
Sekretær: Susanne Hammer
Styremedlem: Roger Vian
Varamedlem: Hanne Berg

Samtidig tar vi en prat om rutiner vi måtte ønske å ha.
Kasserer tar utskrift fra konto til hvert møte. Trenger en ekstra lisens for regnskapsprogrammet.
Ca kostnad 1000,-, vedtatt innkjøp av styret.
Sekretær skriver kun referater på hvert møte. Mulig også på årsmøte.
Alle økonomiske avgjørelser tas i styre.
Møterammen pr møte er på 2 timer.

04/11 Gjennomføring av Startmøte og verdiavklaring:
Legger ved div dokumenter ifb med disse kursene.
Gratis kurs, for å lage en handlingsplan på hva vi ønsker av klubben. Motivasjonskurs/seminar.Ønskelig med verdiskapnings møte først gjerne før sesongen starter. Uke 13, 14, el 15 er bra, gjerne en uke dag.
Torleif undersøker dette med arr.

05/11 Rekruttering Norge på langs
24. april starter kampanjen Rekruttering Norge på langs i regi av Norges idrettsforbund.
Per Christian Brunsvik og Steinar Andreassen Jensen skal håndsykle de 2500 kilometerne fra Lindesnes til Nordkapp.
Målet er å rekruttere 500 flere funksjonshemmede til idretten i løpet av 2011.
De kommer til Stamsund 9. juni og LPK skal være med på å lage til et arrangement.
Vår kontaktmann er Richard Brattli.
Mer info finner dere her
– Muligheter for klubben å profilere seg, (via padling for funksjonshemmede). Padlere fra andre klubber kan også inviteres til dette. Undersøke hvilket opplegg disse har, og så tar vi stilling til dette neste styremøte hva vi kan stille med. Torleif sjekker dette opp.

06/11 FNF: Prosjekt om folkehelse
Denne saken ligger til neste møte.

07/11 Planlegging av kurs, turer, padletreff, annet.
– Kurs: Torleif og Geir-Kenneth har ansvar for dette. Turer: er hele styret med på.
– Turer bør arrangeres av flere en bare styremedlemmer. Gjerne også medlemmer.
– Beholder foreløpig onsdagspadling. Undersøke med deltakere ang andre aktuelle dager.
– Arr noen spesielle turer..flere forslag kom opp. Vi tar i mot flere forslag til turer framover, send gjerne ideer til Geir-Kenneth.
– Padletreff- forslag til arr sommer 2012. God tid på planlegging av arr.
– Klubben har pr i dag 1 instruktør. Skal vi satse på flere instruktører? Gjerne noen som blir i klubben. Kurs koster ca 1500,- pr kurs. Består av tre deler: grunnkurs, teknikkurs og aktivitetsleder kurs. Roger er interessert i å gå kurs for å bli instruktør i klubben. Forslag med binding pga dette med dekning av kurs av klubben. Roger Vian er interessert å ta instruktørutdannelse.

08/11 Diverse.
– 10 på skjæret – opplegg, annet navn, hvem gjør hva
– Investert i 10 klippetenger.
– Geir-Kenneth har flere gode forslag til/på dette. Deltakere som kjøper dette av oss vil få et kart, som viser poster og GPS-punkter. Hvis klubben arr turer hit er det vårt ansvar. IKKE når dette er på frivillig basis, dette må gå klart fram på kartet, Ifb med HMS og sikkerhetsrutiner.

Samarbeid med hjelpekorpset?
– Strand-søk: hvordan fungerer kajakk til dette. I kombinasjon med søk fra land og hav. Muligheter til samarbeid-dialog med hjelpekorpset ang dette. Roger snakker med operativ leder for hjelpekorpset for å avtale et møte.

Annet.
– Uke 10 vinter aktivitets uka i regi av idrettslinja –padleklubben vil prøve og være med på dette. Rettet mot personer som gjerne ikke har padlet før.
– Geir-Kenneth vil undersøke muligheten for oppbevaring av utstyret vårt, har et lokale som er av interesse. Ok for styre.
– Lage avtaler ang bruk/lån av vårt utstyr. Reglement. Geir-Kenneth og Roger ser på dette.
– Kjøp deg inn i en kajakkavtale, lage et forslag til avtale og ber de aktuelle se over avtalen før den sendes videre.
o Roger ønsker fortrinnsvis denne avtaler til ungdommer.
o Torleif og Roger ser på dette i samarbeid.

Vi planlegger neste styremøte:
Neste styremøte: Onsdag 2. mars kl 19-21. samme sted. 3B.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…