Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 6. mai 2008

Tid/sted: Tirsdag 6.mai kl.19.00 Steineveien 289

Tilstede: Jan Ekhorn, Eirik Jørstad, Geir Kenneth Lyngedal, Torleif Utnes og Hanne Waag

 

Sak 1/08 Informasjon om arbeid i perioden etter stiftelsesmøtet

a. Innmelding i NIF

Vi har telefonisk beskjed ang. godkjennelse av medlemskap. Skal opp i Nordland idrettskrets 11.mai.

Vi ble medlem i NIF , dato 7.05.2008. Klubbnr: KL18600067

 

b. Brønnøysundregisteret

Saken er inne til behandling. Vi har fått org.nr. men det blir ikke aktivisert før etter ferdigbehandling.

Organisasjonnr: 992 534 087, dato 20.05.2008

 

c. Farstadvannet

Grunneierlaget er forespurt om tillatelse til å bruke vannet. Det er avtalt møte med dem onsdag 7.mai kl.20.00 på Oppdøl skole.

Avtale underskrevet 20.05.2008

 

d. Web-side

Erlend Svanes, web-ansvarlig i Stavanger kajakk-klubb, har tilbudt seg å lage web-side for klubben mot et kronebeløp på 1000, pluss/minus. Han tilbyr også ubegrenset plass på privat server.

Domenenavn er kjøpt. www.leknes-padleklubb.com

Kort presentasjon av forslag til web-side.

Fortsatt under arbeid.

 

e. Samarbeid med idrettslinja ved Vestlofoten vid.skole

Torleif og Geir hadde møte med Trond Jørgensen, avdelingsleder på idrettslinja 13.april., der de presenterte ideer og diskuterte mulig samarbeid.

 

Skolens bidrag: Idrettslinja disponerer 15 kajakker.elevene stiller opp med kunnskap de skal praktisere innen førstehjelp, treningstips, skadeforebygging og lignende.

 

Klubbens bidrag: Vi tilbyr å være behjelpelig/ansvarlig for kursing i kajakk for elevene samt vedlikehold av båtene. Skolen dekker utgifter til utstyr.

 

Trond Jørgensen tar tilbudet opp i møte med de ansatte i slutten av april.

Geir tar en kort orientering på styremøtet.

 

f.Logo

Presentasjon av forslag til LOGO i gul, sort og hvit. Det må jobbes videre med denne.

Klubbfargen er gul pga synlighet på vann.

Logoen ferdig og den er brukt på innkallingen.

 

Tilbakemeldingen fra Jan og Eirik etter informasjonen var at vi må velge og avgrensesatsingsområder ut fra hva som er realistisk for øyeblikket.

 

Sak 2/08 Samarbeid med VLKK

Etter forespørsel var Torleif og Geir på styremøte i VLKK 27.april og informerte om den nye padleklubben.

I etterkant av dette møtet er det kommet en forespørsel om vi kan tenke oss mulighet for å være undergruppe til VLKK.

Et enstemmig styre gir følgende tilbakemelding:

Vi har stiftet en ny klubb og er i etableringsfasen. Det er ikke aktuelt å være gruppe under VLKK.

Vi konsentrerer oss om oppbygging av organisasjonen. Når vi kommer i mer aktiv modus er vi åpen for dialog om samarbeid.

Sak 3/08 Aktivitetsdag Leknes sentrum 8.mai kl.15-19

Geir og Torleif deltar. John på Steine låner oss kano til standen.

Vi føler etter dagen at vi fikk full uttelling med standen. Det var mange som var innom (vi delte vel ut ca. 50-60 foldere) og da både eldre og yngre. God omtale i avisa og internett, fikk vi også. Tenk vi er enda i oppbyggingsfasen!!!!!

Totalt sett er vi kjempefornøyde.

Noe som vi mener kunne ha vært gjort annerledes/bedre:

  • Det var flere som kom inn til området og lurte på hva som foregikk. Så en enda bedre annonsering av tiltaket i media, hadde vært lurt. Kanskje et stort skilt som opplyste folk om hva som forgikk, kunne være en ide.
  • Vi skulle ha fått vite hvordan standene var. Utforming og mål. Da kunne vi ha hatt med oss for eksempel et bord, anretninger for å vise utstyr i tillegg til båtene, plakater osv.
  • Jeg syntes området var fint å være på. Hadde det vært nærmere sentret, ville det nok ha kommet enda mer folk.
  • Kanskje dette skulle ha vært på en lørdag i stedet for torsdag. Lørdagsaktivitetene kunne være på søndag.

 

 

Sak 4/08 Medlemskontingent

Forslag til kontingent:

  • Barn inntil 13.år kr. 50
  • Ungdom og studenter over 13 år kr. 150
  • Voksen over 20 år kr. 250

 

Forslaget vedtatt.

 

Hanne Wa

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…