Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 31. august 2011

Referat fra styremøte onsdag 31. august 2011, kl. 19:00-21:00.
Tilstedet: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Veronica Myhre, Susanne Hammer, Roger Vian. Ikke tilstedet: Hanne Berg(vara)
Møtested: Hos Torleif

Saksliste:

19/11    Godkjenning av innkalling og saksliste.   Godkjent!

20/11    Referater  fra sist er godkjent!og administrative beslutninger

Kassabeholdning: XXXX Medlemstall: 107 personer.
Uke 26, Aktiv Leir. Torleif informerer.
7. – 8. juli. Seminar i Valnesfjord. Tema ”Padling for funksjonshemmede”. Stor interesse for kurs i padling, 10 deltakere fikk utlevert våttkort etter endt kurs.
LPK mottok gave fra russen 2010 kr 20400,- til inkludering. Vi takker for gaven!!
Gjennomførte kurs og instruktørstatus (Kort orientering av Geir-Kenneth)
Signe er nå godkjent for intro/grunnkurs instruktør! Svein Nordlie er også nå godkjent instruktør !!
Jobber med nytt innhold i kursene.
Teknikkurs: 5 påmeldte og plass til 6. Geir-kenneth er instruktør.
Grunn/introkurs 5-6 ledige plasser. Geir-Kenneth og Svein er instruktører. Vi annonserer de ledige plassene i avisen.

04/11    Gjennomføring av Startmøte og verdiavklaring
Startmøte i uke 37. 13/9 kl. 18:00 auditoriet, Videregående skole.
Medlemmer bør ha mulighet til ”eierskap” i klubben.
Engasjere medlemmene til mer aktivitet i klubben.
Gi medlemmene mulighet til innspill/ideer til aktiviteter som kan gjennomføres i klubben.
Hva kan vi gjøre for å få folk til å møte opp?
Annonsering. Avisen og bruke nettsiden vår.
Fortelle de medlemmer vi kjenner om møte.

17/11    Prosjektet ”Padling uten grenser”
Orientering om framdrift (Torleif) Søkt om midler fra Extrastiftelsen. Behandles i november. Idrettsforbundet dekker utgifter til reise/opphold ifb med dette.

21/11    Møte mellom idrettslag og politiske partier, 1.9.11.
Har vi noe vi skal ta opp?
Gratis hall leie for barne og ungdoms aktiviteter.
Svømmehall leie kan vi få til en ordning på dette også??

22/11    Lage oversikt over klubbens utstyr
Hvem gjør hva? Alt utstyr med verdi bør liste føres. Forslag om fotografering av klubbens utstyr.
Dugnad i styret på å gå igjennom klubbens utstyr etter siste kurs og alt er tilgjengelig på lagret på Ballstad.
1 oktober kl 11.00 på Ballstad.

23/11    Div.
Leir for epilepsi forbundet, vi står som arrangør: tankemyldring rundt dette.
Sommerpadletreff 2012 skal vi arrangere.
Ønsker om egne barne og ungdomskurs.
Familiekurs
Brosjyrer :sikkerhet ved friluftsliv på kysten. Klubben har bestilt å fått disse og tenker å sende dette ut til alle medlemmene.
Pris endring på kursene våre. Ny pris 2000,- pr deltaker.
Instruktør utdannelsen til Geir-Kenneth blir kompensert fra styret.
Etter søknad fra oss til kommunen om innkjøp av 2 lavoer fikk vi innvilget penger til kjøp av 1 lavo.
En data til regnskapet som Veronica disponerer og en telefon som ”klubb telefon”er innkjøpt til klubben.
Muligheter for en redningsaksjon i samarbeid med andre..helikopter osv..
Stor suksess med sponsorarangement vårt som var  tidligere i sommer for firmaet Kjell Horn!!

Vi planlegger neste styremøte:
Neste styremøte: 1. oktober på Ballstad kl 11.00 i samarbeid med telling av lageret 
Vi tar dette med barne og ungdomskurs videre på neste møte som egen sak.
Basseng hva ønsker vi og våre medlemmer?

Referent
Susanne Hammer

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…