Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 30. oktober 2013

Tilstedet: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Susanne Hammer, Lena Trondsen Farstad og Agnete Arntzen Andersen(vara).

Ikke tilstedet: Roger Vian

Gjest: Marit Gjelle, Nordland idrettskrets (kl. 18:00 – 19:00). Avbud.

Møtested: Hos Torleif
Vi starter møte med orientering fra Nordland idrettskrest v/Marit Gjelle. Utgår.

Saksliste:

23/13    Godkjenning av innkalling og saksliste (herunder noteres evt.-saker)  ok godkjent.24/13    Referater og administrative beslutninger
Kassabeholdning: 100096,26            Medlemstall: 67

25/13    Honorar til kursleder.
Kurshonorar: Forslag om å betale kr.2000,- etter endt kurs til kursleder.Honnorar skal rapporteres skatteetaten
Ved avstemming vedtatt 4 for 1 mot. Torleif, Geir-Kenneth, Lena og Agnete er for. Susanne er mot.

26/13    Innkjøp av representasjonsjakker.
Vi vurderer hvilke jakker vi skal kjøpe inn og hvor.    Louisville 8611 og Harrisburg 8601 kr 800,-. Sort jakke med røde detaljer. Hvit logo.

27/13    Klargjøring til årsmøte
Forslag:
•    Årsrapport:
o    Styrets arbeid – Torleif
o    Kursgruppa – Geir-Kenneth
o    Turgruppa –  Fredrik
o    Familiegruppa – Susanne
o    Andre arr. – Torleif
o    Frist til 22. november med innsending av rapporter. Torleif syr sammen.
•    Handlingsplan og budsjett for 2014 – Torleif, Geir-Kenneth og Lena – Hva ønsker vi videre for klubben? Profilere oss mot skole, barnehager osv..?
•    Klubb som kan være tilgjengelig for aktivitet. Leke-trene aktivitet, ferre turer med mål om flere deltakere. Markedsføring, hvordan profilerer vi oss. Forslag om Stevne-stor samling en helg.
•    Kurs- ,tur- og familiegruppa legger fram planer for 2014- Aktivites-gruppe er foreslått.
•    Legge fram revidert regnskap – Lena
•    Valg – Fredrik, Susanne stiller ikke til gjenvalg. Torleif stiller ikke til gjenvalg.
•    Dato for årsmøte – Mandag 27 januar kl 19. Møte rom i rådhuset.-Styret og medlemmer.

28/13    Div.
Spillemidler utsyr 2013.
Kurs Idrettsforundet , Torleif forsøker å delta.

1.Aktivleir 2014. 22-27 juni. Sted: Valnesfjord Helsesportsenter. Målgruppa her er unge lett autistiske personer. De ønsker oss som ledsagere og om vi som klubb kan stille opp med en aktivitet.
Torleif ønsker å stille med en aktivitet der. Dersom noen flere vil dra gi beskjed til Torleif.

2.Tid i friluft- Rune Solstad – Har lyst å bidra til å gjøre dette bedre. Fredrik, Geir-Kenneth og Rune har planlagt et møte om dette. Når fristen for klipp er gått ut vil trekning gjøres. Kun 2 fullt klippet kort.
Dersom kun de 2 har fulle kort, vedtar vi at vi gir ut 2 premier.

3. Basseng trening – Lena sjekker. Hver 3 uke eller 1 gang pr mnd.

4. Advendts padling i regi av Vest-Lofoten kajakk klubb. Geir-Kenneth ønsker samarbeid og vil annonsere dette på hjemmesiden vår.
5. Geir-Kenneth vil ha utbetalt for div. Har med kvitteringer.
Har satt opp til Kjøre godt gjørelse.

6. Prosjektor.

Vi planlegger neste styremøte: 25.11.13 kl 19-21
Pizza spising.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…