Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 29. desember 2010

Tilstede: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal og Hanne Berg.

Møtested: Hos Torleif og Hanne, Steineveien 289.

Saksliste:

22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste. OK

23/10 Godkjenning av referat fra forrige møte, 22. oktober OK

21/10 Planlegge årsmøte, hvem gjør hva? (Fortsettelse)

 • Dag for årsmøte: tirsdag 25. januar 2011 i Rådhuset:

o Ansv: Torleif bestiller i god tid

 • Innkalling. 1 mnd før årsmøtet

o Sendt ut som mail og lagt ut på nettsiden 12. desember 2010

 • Ei uke før møtet sendes sakspapirene ut.

o Ansv: Torleif

 • Gjennomgang av selve årsmøtet.

o Sakslisten

 • Kun betalende medlemmer har stemmerett

o Årsberetningen

 • Geir-Kenneth – referat fra egne kurs og utdanning av instruktører
 • Hanne – referat fra Valnesfjord
 • Det som var ferdig: Godkjent

o Organisasjonsplanen

 • Dette tar vi opp på styremøte før årsmøte

o Regnskapet

 • Regnskap sendes til revidering på nyåret
 • Skal regnskapet sendes ut med sakspapirene? Vi spør Gunnar.

o Innkomne saker

 • Forslag fra Roger Vian. Styret går god for forslaget og presenterer forslaget for årsmøtet ved en visuell visning i excel.

o Medlemskontigent

 • Forslag fra Torleif. Styret går god for forslaget og presenterer det for årsmøtet.

o Budsjett

 • Budsjettforslag ble godkjent av styret

o Valg

 • Vi mangler fortsatt 2 damer til styret. Ett medlem og ett varamedlem.
 • Vi spør revisorene om de kan fortsette
 • Personer til valgkomité.
 • Ang. ungdomsgruppa

o Vi kaller inn til et møte med gruppen på Suprise over nyttår. Geir-Kenneth ansvarlig.

Sak 24/10: Diverse

Oblater 2011 for bruk på medlemskort er på plass

Neste styremøte søndag 16. januar 2011, kl 18:00.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…