Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 29. april 2009

Møtte: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Hanne Waag, Maria Berg og Jostein Lindberg.

Invitert: 1 representant fra Vestvågøy idrettsråd (se sak 18/09). Ikke møtt.

Sak:

13/09 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjent.

14/09 Godkjenning av referat fra forrige møte.

Referat godkjent.

15/09 Referater og administrative beslutninger

 • Invitasjon fra FNF (sak 17/09) 12. Mars -09
 • Søknad kursstøtte, Vestvågøy kommune, 30. Mars -09
 • Søknad kulturmidler, Vestvågøy kommune, 30. Mars -09
 • Endring Brønnøysundregistrene 14. April -09
 • Aktivitetslederkurs i Bø. 17.-19. April -09
 • Mail fra Vestvågøy idrettsråd (sak 18/09) 20. April -09

Referater og administrative beslutninger godkjent.

16/09 Planer ifb. med kurs.

Geir-Kenneth legger fram mulighetene som vi ser for oss i tiden framover i forbindelse med:

 • avholding av introduksjons- og nybegynnerkurs.
 • Kontakt / samarbeid med klubber i Vesterålen (Bø, Sortland og Andøya) og Harstad.
 • Planlegge vår egen kursvirksomhet.
  • Opplegg
  • Tider
  • Pris

Geir Kenneth har deltatt på kurs og må hospitere på kurs i en annen klubb hos godkjent instruktør for å

selv bli instruktør. På sikt vil vi ha muligheter for å tilby kurs for salg til videregående skole.

Geir hospiterer på kurs for ham og etter at han har fått fullmakt fra leder Torleif Utnes.

17/09 Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland.

 • Nettside: www.fnf-nett.no/nordland
 • Torleif kontakter FNF for mer informasjon
 • Skal vi melde oss inn?

Vi har fått tilbud om tilslutning til FNF i nordland. FNF er en naturlig samarbeidspartner og de vil i stor

grad dekke utgifter og tapt arbeidsfortjeneste dersom klubben ønsker å sende personer på møter i FNFs

Vedtak: Leknes padleklubb melder seg inn i FNF. Hanne Waag er kontaktperson.

18/09 Kontakt med Vestvågøy idrettsråd (se mail under).

Vestvågøy Idrettsråd er et felles idrettspolitisk organ for alle idrettslag som er organisert i Norges

Idrettsforbund. En sentral målsetning for arbeidet i Idrettsrådet er å bedre rammebetingelsene

for idrettslagene i Vestvågøy. For at Idrettsrådet skal kunne gjøre en best mulig jobb for

idrettslagene i denne sammenheng, er det viktig å ha en god toveis kommunikasjon mellom

idrettsrådet og idrettslagene.

Vestvågøy Idrettsråd ønsker en bedret løpende kommunikasjon med idrettslagene. Det er sikkert

flere måter å gjøre dette på. Men i denne omgang ønsker Vestvågøy Idrettsråd å be om å bli

invitert til et styremøte i idrettslaget for å kunne utveksle informasjon og for å avklare på hvilken

måte og i hvilke saker Idrettsrådet kan arbeide for å bedrede rammebetingelsene for idrettslaget.

Vestvågøy Idrettsråd vil derfor be alle idrettslagene som har et ønske om et nærmere samarbeid

med oss og å ta kontakt med undertegnede eller invitere en representant fra Idrettsrådet til et

styremøte i idrettslaget.

mvh

Vestvågøy Idrettsrådet

Gunnar Skoglund

Avgjørelse: Referat fra hvert møte i Leknes padleklubb sendes til Gunnar Skoglund i Vestvågøy idrettsråd.

19/09 Diverse

 • Markedsføring av klubbturer settes inn i origo – Lofotliv.
 • 13mai går første tur til Farstadvatnet. Der vil vi ha grilling av pølser, kaffe, kos og kajakk. Kontaktperson for tur er Geir Kenneth.
 • Torleif får mandat til å kjøpe inn elvekajakker som er planlagt i lengre tid.
 • Båter som skal pusses opp: Mye arbeid gjenstår. Torleif og Geir-Kenneth tar båter med hjem, da vil det bli lettere å gjøre jobben.

Neste styremøte: 26.08.09 Hos: Maria Kl: 20.00 -22.00 (kan bli endret).

Maria Berg

Sekretær

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…