Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 28. mars 2011

Tilstede: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Susanne Hammer og Hanne Berg(vara).

Ikke tilstede: Veronica Myhre, Roger Vian.

Møtested: Hos Torleif og Hanne

 

Saksliste:

09/11    Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent

10/11    Referater og administrative beslutninger. Referat ok.
Endringsskjema sendt til Brønnøysundregistrene. Ok 3.3.2011
Regnskapsprogram innkjøpt. Opplæring skal foretas og disponering av bankkonto ordnes.
Referat fra FNF’s fellesmøte. Pga innstilt fly kom Torleif seg ikke på dette møtet.
Avtalt timer ifb med STO-gruppa. Det er nå avtalt 8 timer fram til skoleslutt.
Kassabeholdning Kr. 34.500,- og medlemstall: 52 personer.
7. – 8. juli. Seminar i Valnesfjord. Tema ”Padling for funksjonshemmede”, Torleif kan delta, undersøke om midler til å reise evt. fra padleforbundet.
Søknad om prosjektsmidler, Vestvågøy kom.
Søknad om kursstøtte, Vestvågøy kommune.
Søknad fylkeskommunalt tilskudd til friluftsliv.
Søknad ekstrastiftelsen ang. inkludering.
Bestilling av 200 stk medlemskort gjort 28.3.2011
Torleif deltok på årsmøte til Vestvågøy idrettsråd 16. mars 2011.
Uke 26 aktiv leir ved Valnesfjord Helsesportsenter. 5 personer fra LPK er påmeldt som veileder.

5/11    Rekruttering Norge på langs 9 juni 2011.
LPK ønsker å delta. En arbeidsgruppe blir dannet av Vestvågøy idrettsråd.

06/11    FNF: Prosjekt om folkehelse
Tas opp på neste styremøte da det må gjøres mer forarbeid.

11/11    Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.
Hva skal LPK gjøre med disse retningslinjene som er kommet fra NIF?
Vedtak: Alle som jobber med barn, ungdom og funksjonshemmede skal kvittere på å ha lest retningslinjene fra NIF. Geir- Kenneth lager et system på dette.

12/11    ”10 på skjæret”
Geir-Kenneth orienterer. Ferdig med å registrere postene.
Navn på dette? Styre må komme med forslag, sendes til Geir-Kenneth som sammen med Svein tar en avgjørelse på dette innen 15. april!
Bonus ved deltakelse? Dette diskuterer vi videre før dette legges ut.
Bestille 11 stk bokser av den største typen, vi går for gjestebok på postene.(tengene er kjøpt inn)
Økonomisk ramme: Ramme på 3000,- til dette. Ved endringer må leder kontaktes som sammen med kasserer avgjør.

13/11    Leie av kajakk – avtale
Godkjenning av avtalen på neste styremøte.

14/11    Div.
•    Bassengtrening 2/4, 9/4, 30/4 og 7/5. 15:00 – 17:00
•    Fordeling av faste oppgaver på medlemmer i styret og evnt. andre medlemmer i LPK.
o    Geir-Kenneth – kurs
o    Roger – turer og padletreff
o    Torleif – funksjonshemmede
•    Innkjøp av spiralinnbindingspakke kr. 790,- eks. mva. Vedtak: Vi godkjenner innkjøp av dette.
•    Innmelding STO gruppa. Utdeling av profilartikler på avsluttingen.
•    Beach flagg – tilbud på flagg fra leverandør. Vedtak: Geir–Kenneth undersøker om det fins sponsorer i lokalsamfunnet. Vi avventer en stund med dette.
•    Sponsor- aften: Muligheter for sponsorer (over en hvis sum) å prøve padling. Vi vurderer dette i fra tilfelle til tilfelle.
o    Farstadvatnet’s grunneierlag. Grunneiere med familier. Torleif tar kontakt.
o    Rørlegger Kjell Horn. Geir-Kenneth og Torleif tar kontakt.
Vi planlegger neste styremøte:
Neste styremøte: uke 17.

Møtet ferdig 21:15
Susanne Hammer
Referent

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…