Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 27. september 2012

Referat fra styremøte Torsdag 27. Sept 2012, kl. 18:00-21.00.

Innkalt:  Geir-kenneth Lyngedal, Lena Farstad og Susanne Hammer.

Møtested: Hos Lena Farstad.

Sak 33/12

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjent.

Sak 28/12: Endring av styreleder.

1)Videre føre denne saken fra forrige gang.

Styret vedtar  at referatet blir stående slik som skrevet sist.

2)Vi må ha et styrevedtak på at Torleif Utnes og Geir-Kenneth Lyngedal skal disponere LPK`s konto i postbanken. Underskrevet av styret for dokumentasjon i Postbanken. Videre må styret vedta hva som skal stå i referatet.

Vi må lage et vedtak på hvem som skal disponere vår konto etter styreleders fratredelse.

Vi må lage et skriv på dette som styremedlemmene må underskrive som leveres til banken.

Torleif og Geir-Kenneth skal være disponenter.

Sak 34/12: Det er gjort styrevedtak pr tlf møte angående Torleifs ønske om å dra på Karmsundfestivalen

Vi dokumenterer vedtaket, styret er enstemmig på dette. Klubben dekker  etter  kursets satser og flybilletter til Torleif.

Sak 35/12:Vi behandler Torleifs ønske om innkjøp av 1 stk elvekajakk til Sto gruppa

Mail fra Torleif, vi ønsker en pris før godkjenning.

Sak 36/12:

Nordland Idrettskrets i samarbeid med Vestvågøy idrettsråd og Trivsel treningssenter inviterer til Idrettsskadekurs.

Vi avgjør om det er noen som skal kurses i regi av LPK. Mail fra Vestvågøy Idrettsråd.

Vi ønsker at 10 personer fra Lpk kan delta, gjerne de som kan bidra med noe til klubben. 16 okt på meldingsfrist.

Sak 37/12

Utleieavtale av 2 stk kajakker

Skal vi ha flere kajakker til utleie.

Informere om 2 nye utleie kajakker som vil bli loddtrekking på  LPKs hjemme side. Vedtatt.

De som melder interesse får info om loddtrekking, krav om Våttkort og medlemskap i klubben.

Frist til 15. oktober om å melde interesse.

Info på hjemmeside om link på hjemmesiden vår.

Sak 38/12:

Gavekort Torleif:

Nå vedtar vi opplegget og skriver et lite takkekort. Geir-Kenneth ordner litt lureri .Lena ordner takk e diplom.

Kamuflasjen er hjemmesidekurs!

Sak 39/12:

Status nye tørrdrakter, status årer, gamle tørr drakter, kassabeholdning, Mail fra Christel Johansen FNF Nordland

Styreleder informerer.

Nye tørrdrakter: Tequlia mail: klare dresser til levering! Dressene er ikke sendt! En dress i str M .

Status Årer: Peter har en åre, Susannes blir i klubben og resten blir i klubben.

Gamle tørrdrakter: blir loddtrekking på disse når nye drakter er på plass. Dato for loddtrekking 15 oktober 2012 på disse draktene. Bank betaling. På hjemmesiden.

Mail fra FNF-Nordland: VHHS leir gjennomført. Ideer og tanker. Vi ber Torleif svare på denne mailen.

Sak 40/12:Eventuelt

1)Forslag på at Torleif kommer inn i styret. Geir-Kenneth gir han en forespørsel på dette.

2)Fokus på egen aktivitet i klubben. Forespørsel  fra noen av våre medlemmer om dette.

Turer, aktiviteter i regi av LPK vi jobber videre med dette. Våttkort krav eller ikke?

3)Bassengtrening: maks 8 kajakker. Forslaget gjelder voksne. Og innenfor grensen på en badevakt.

Klubben booker, kontant betaling ved oppmøte kr 100 pr person.. 4 lørdager.

Annen hver lørdag, nå før jul. kl: 17-19? Etter høstferien. Lørdag 20 Oktober om det er ledig.

Lena booker og får pris fra Lofothallen.

4) Hjemmesidekurs kl 18. Hjemme hos Torleif. Mandag 01.10.12.

5) Treningsrommet. Geir-Kenneth ønsker å gi nøkkelen videre til noen andre.

Tirsdag kl: 8-9 og Lørdager Kl: 4-5. Åpent for alle. Forslag om å gi Fredrik Farstad ansvaret for nøkkelen. Fredrik godkjenner dette.

6) Merking av utstyr etter nummer. Bør gjøres så snart som mulig. Torleif og Geir-Kenneth finner en måte å fikse dette. Dersom det blir kostnader rundt dette får styret ta stilling til dette når det er aktuelt.

Vi avtaler neste styremøte.

Neste møte 5. November 2012, ved behov kl 18.00. Hos Susanne.

Møte hevet kl 20.07.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…