Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 27.11.2017

Innkalt: Bengt Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes, Hanne Riise,

Remi Andersen, Merete Voie,

Merete Voie var ikke tilstede

Møtested: Hos Hanne og Bengt, Aspeveien 14, 8340 Stamsund

 

Saksliste:

 26/17    Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

                Vedtak: Godkjent               

27/17    Referater og administrative beslutninger.

 • Kassabeholdning pr. 23.nov 2017, kr. XX
 • Medlemstall pr. 23. nov 2017: 35

Vedtak: Godkjent

28/17    Onsdag 29.11 kl 18.00-20.00 inviterer Idrettsrådet til medlemsmøte for alle idrettslagene.

Møte blir enten på Kommunene eller Meieriet.

Britt Aune ønsker å orientere om Qltura fritidsklubb og de prosjektene de har, og at de ønsker samarbeid med lag og organisasjoner.

Hun vil også si noe om viktigheten av at ungdom deltar i styrer og snakke om ungdomsrådet.

Tilslutt vil hun fortelle om tilskuddsportalen som er gratis for alle idrettslag. Her kan man finner mange 1000 søknader som alle kan søke på.

Etterpå blir det åpen forum med spørsmål til Idrettsrådet og idrettslagene:

 • hva kan Idrettsrådet hjelpe idrettslagene med
 • hvordan kan vi samarbeide
 • utfordring i idrettslagene
 • søknader
 • kurs

Vedtak: Fra LPK: Julie Emelia Fagerheim og Torleif.

29/17    Klargjøre til årsmøte.

 • Foreslår møtedag i slutten av januar – styret

Vedtak: 22. Januar 2018 kl 18.00 på Grendehuset i Storfjord

 • Regnskap til revisjon – Torleif sender dette i begynnelsen av Januar-18
 • Budsjett 2018 – Torleif lager forslag
 • Årsmelding – Hanne skriver denne
 • Handlingsplan – styret

Forslag:

 • Midnattsoltur – til f.eks en fredagskveld
 • Åpen dag – ala den vi hadde ved grendehuset i høst
 • Sommerdag – ta med utstyret til ei av strendene i Lofoten en finværsdag
 • Fast turdag – Mandager
 • Familietur – kortere padletur hvor også små barn kan være med
 • Lengre tur med grilling og evt overnatting
 • Bassengtrening
 • Vurdere om vi stiller opp på forespørsler – f.eks ferieklubben

Valg – styret

Leder, sekretær og styremedlem sitter 1 år til. På valg: Nestleder, kasserer, vara

16/17  Naustet. Dette gjenstår:

 • Omramming på dører. Vi må forsterke hengslene og høvle av rammen. Torleif
 • Fylle opp med pukk og grus foran porten, for å unngå at det blir så glatt. Inngang til utstyrslager, kan bygges opp med stein, samt grus på siden.
 • Lage stativ ute, hvor vi kan spyle av kajakkene. Torleif/Remi
 • Få montert en utekrane til spyling av drakter, kajakker og div. utstyr. Asle/Remi

Vedtak: dette blir gjort til våren-18

30/17    Evt. Saker:

Teknikk kurs: Er ønskelig at flere i padleklubben kan ta kurset slik at flere kan være turleder på klubbturer. F.eks at klubben betaler deler eller hele kurset.

Vi planlegger neste styremøte: Mandag 8. Januar.

Torleif sender budsjettsforslag og handlingsplan til styrets medlemmer og  Hanne sender ut årsmelding – er ønskelig med tilbakemelding på dette.

Torleif legger ut innkalling til årsmøte på sosiale medier/hjemmeside.

Åpen dag Leknes Padleklubb

  I forbindelse med friluftslivets uke, har vi åpen dag ved Storfjord Grendehus lørdag 5.september 11.30-17.00 Her kan du prøve: Kajakk, SUP, Kano, elvekajakk   De som kommer må være friske og forholde seg til smittevernrådene. Ha med skiftetøy og håndkle….

Intro-,grunn og oppfriskningskurs i havpadling kajakk 28 – 30 August

Grunnkurset starter fredag med litt teori og utdeling av utstyr (tørrdrakt, padle-sko, kajakk,spruttrekk og padleåre). På lørdag ser vi og lærer forskjellige teknikker og ikke minst lærer vi det viktigste: Hva vi skal gjøre hvis man går rundt (våt utgang)….

Klubbtur 10. august 2020

Vi var to som stilte opp idag og vi ville prøve SUP-brettene våre. Være var nydelig for å prøve dette for første gang. Til oppvarming var det å pumpe luft i brettene. Etterpå var det på med tørrdrakt, bære brettene…