Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 26. november 2009

Tilstede: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Hanne Berg og Jostein Lindberg.

Meldt frafall: Maria Berg

Tilstede fra styret i ungdomsgruppa fra kl. 19:00: Signe Waag, Tommy Kristensen, Andreas Thorbjørnsen.

Meldt frafall: Stian Starheim Nilsen og Thomas Vian Pettersen

Møtested: Hos Torleif og Hanne, Steineveien 289.

Saksliste:

34/09 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

35/09 Godkjenning av referat fra forrige møte.

Vedtak:Godkjent

36/09 Referater og administrative beslutninger.

1. Møte med Britt Aune, Drivhuset 26. okt. 2009

2. Etterlysning av rapport ang tildelte midler ,NIF 9. nov. 2009

3. Møte med Rådet for funksjonshemmede 10. nov. 2009

4. Samlingen for «Den naturlige skolesekken»,FNF (mail) 11. nov. 2009

5. Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid.FNF (mail) 13. nov. 2009

6. Møte med Jørn Svendsen, Plan-B 16. nov. 2009

Til pkt. 2. Torleif skriver rapport og sender NIF.

Til pkt. 5. Torleif sender tilbakemelding om at vi slutter oss til avtalen.

Til pkt. 6. Torleif tar kontakt med Jørn Svendsen og hører hvordan responsen er.

38/09 Kjøp av tilhenger.

Tilbud fra BM, Tysse modell 6260 (ribba) kr. 12690,- inkl. mva og ferdig registrert.

Priser for alu.rør (leveres i 6 meters lengder) fra Rolf: (anslagsvis trenger vi 6 lengder, dvs 36 meter)

32 x 3,5 mm. kr. 34,-/m, totalt: kr. 1152,-

40 x 3,5 mm. Kr. 36,-/m, totalt: kr. 1296,-

I tillegg kommer div festemidler.

Vedtak: Vi endrer til modell 6111. Den er i lettere vektklasse og kan kjøres med vanlig sertifikat.

Hengeren bestilles på Byggmakker så vi har den utpå nyåret.

Totalsum som settes av til henger og nødvendig materiell. Kr.15000,-

32/09 Årsmøte 2010 (forts. fra forrige møte)

Dato for årsmøtemøte: onsdag 27. januar 2010, kl. 19:00

Møtested: Rådhuset

Innkalling sendes ut uke 51.

Frist for innkomne forslag innen 13. januar 2010

Det som skal være ferdig til årsmøte, må være ferdig til styremøtet 15. januar 2010

Årsmøtepapirer ut senest 20. januar 2010

Vedtak: Forslaget godkjennes. Torleif bestiller rom på rådhuset.

37/09 Ungdomsgruppa.

Vi ser på mandatet sammen.

Gjennomgang av referat fra 24.11

39/09 Diverse.

Geir-Kenneth og Trine har vært på kurset ”Fra idè til prosjekt”. Vi tar sikte på en gjennomgang for begge styrene ved passende anledning.

Møtet ferdig kl.19.50

Neste styremøte: 15. januar Hos: Torleif/Hanne Kl: 18.00 -20.00

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…