Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 26. august 2009

Tilstedet: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Hanne Waag, Maria Berg og Jostein Lindberg.

Gjest: Gunnar Skoglund, Vestvågøy idrettsråd.

Møtested: Hos Maria Berg, Risaksla 35 , Gravdal.

Saksliste:

20/09 Godkjenning av innkalling og saksliste.

 • Det er feil saksnr. Sak 13/09 er 20/09, sak 14/09 er 21/09, osv
 • Det er ønskelig med bedre merking av innkalling og referat, da disse er bygget på samme ”lest”. Vi bruker større fonte på headingen.

21/09 Godkjenning av referat fra forrige møte.

 • Godkjent

22/09 Referater og administrative beslutninger.

 • Kartlegging av tilbud til padlere med funksjonshemninger, NPF 28. April
 • Innmelding i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) 29. April
 • Anskaffelse av 2 stk Tek Sport 240 S, elvekajakker 07. Mai
 • Søknad om midler fra Kraftinorfondet 12. Mai
 • Svar på søknad om kursstøtte 14. Mai
 • Svar på søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen 19. Mai
 • Nyhetsmail fra FNF 26. Mai
 • Møte Trond Jørgensen, Idrettslinja 29. Mai
 • Påmelding ”Fra ide til prosjekt”, Kurs i prosjektutforming, FNF 29. Mai
 • Anskaffelse av 2 stk Eskimo Diablo centre elvekajakker 05. Juni
 • Utlysning midler til inkluderingstiltak i idrettslag og –skoler 08. Juni
 • Brev til Nordlandssykehuset 11. Juni
 • Forslag til kurs ifb med VVS 14. Juni
 • LAM 2009, Vestvågøy idrettsråd 03. August
 • Søknad midler A/S Norske Shell til tilhenger 12. August
 • Evt. samarbeid mellom BUP og LPK 13. August

Kommetarer:

 • Midler fra Kraftinorfondet tildeles i desember.
 • Vi har fått kr. 2000,- i kursstøtte. Ikke utbetalt enda.
 • LPK er ikke søknadsberettiget på LAM-midler.

23/09 Kurs ifb med VVS.

 • Hvem skal kurses

Lærere ved idrettsfag (8 stk) og 10-12 elever ved friluftslinja.

 • Priser

Pris for lærere er satt til kr. 600,-/lærer

Pris for elever er satt til kr. 500,-/elev

 • Medlemskap for elever

I tilbudet for lærere og elever er det medlemskap i LPK ut 2009 og hele 2010. Dette ble vedtatt av styret søndag 23.august.

 • Kursdatoer

Datoer for lærere er satt til teori 24/8, bassengtrening 25/8 og utetrening 6/9.

Kursdatoer for elevene er ikke satt enda.

 • Videre samarbeid med VVS

Kursing av lærere og elever utenfor friluftslinja må vi ta etter vår kapasitet. Men det er stor interesse for kurs.

24/09 Ungdomsgruppa, oppstart.

Jostein presenterer et forslag.

 • Det jobbes med å få satt sammen en arbeidsgruppe som kan jobbe med og for ungdom.
 • Jostein lager forslag på div. plakater.

25/09 Informasjon fra Vestvågøy Idrettsråd.

Gunnar orienterer litt om og fra Idrettsrådet.

26/09 Diverse.

 • Betalende medlemmer er 17 voksne, 2 ungdommer og 4 barn. Totalt 23 medlemmer.

Møtet slutt kl. 22:00

Neste styremøte:

29. Oktober, hos Torleif/Hanne kl: 20.00 -22.00

Maria Berg

Sekretær

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…