Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 26.april 2011

Til stedet: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Veronica Myhre, Susanne Hammer, Roger Vian og Hanne Berg(vara)
Møtested: Rådhuset 3b.

Saksliste:

15/11    Godkjenning av innkalling og saksliste.  Ok .

16/11    Referater og administrative beslutninger
Kassabeholdning: X,-   Medlemstall: 79 personer  (Veronica har oversikt)
7. – 8. juli. Seminar i Valnesfjord. Tema ”Padling for funksjonshemmede”. Svein ønsker å delta sammen med Torleif.
Momskompensasjon – tilbakebetalt kr. X,- mindre enn forventet. Torleif ønsker å finne ut av hva som ikke er tilkjent.
Søknad fylkeskommunalt tilskudd til friluftsliv. Tildelt Kr. X,- Prosjekt padling uten grenser.
Søknad ekstrastiftelsen ang. inkludering. Godkjent som søker. Frist 15 mai 2011.
Info-møte om prosjektet ”Trim I Lag” onsdag 11. mai. Håper alle kan delta. Se mail fra Gunnar.
Bestilling av 200 stk medlemskort gjort 28.3.2011. Fått kort med feil på.

Vi prøver å lukke sak 4-5-6-7-11-12 og 13. Se referater fra tidligere møter!

.
04/11    Gjennomføring av Startmøte og verdiavklaring
Planlagt møte i uke 37. 13/9 eller 15/9.
Tore Strand kommer tilbake med dato og navn på veileder. Lage og sende ut invitasjon
Til orientering:  Start-møte Kurs. Medlemmer kan uttale seg positiv/negativ. Engasjerer medlemmer i klubben. Holdes en ettermiddag og varighet på ca 3 timer

5/11    Rekruttering Norge på langs
I forbindelse med dette rekrutteringstiltaket inviterer vi tillitsvalgte i idrettslagene i Vestvågøy til et kurs i trening av mennesker med utviklingshemming 27. – 28. mai.
Vedtak: Norge på langs. arr i Stamsund rundt området på skjærret.
Trening av mennesker med utviklings hemming et kurs som Torleif og Roger deltar på. Kursavgift for medlemmer av styre og prosjektgruppa dekkes av klubben.

06/11    FNF: Prosjekt om folkehelse
Kort orientering konkrete tiltak. Refererte punkt 4 i programsatsing for folkehelsearbeid i FNF nordland og
medl. organisasjoner.

07/11    Planlegging av kurs, turer, padletreff, annet.
Hvor ofte skal vi ha turer i regi av klubben? Hvilke dager som passer, (Helgeturer og onsdagsturer, samt overnattingstur). I dag er det 4 stk som kan være turledere: Geir-Kenneth, Roger, Svein og Torleif. Flere? Vedtak: Planlegging av kurs og turer. Geir-Kenneth informerer.
Klubbturer legges i hovedsak til lørdager fra kl 10.00. Datoer for turene er 4. juni, 9. juli, 6. august og 27. august. Overnattingsturen skal være familie vennlig. Lørdag/søndag. Legges ut på hjemmesiden.

Klubbtreff: Familieaktiviteter. Gjennomføres på forskjellige plasser alt etter værforhold. Annonseres på hjemmesidene våre. Tirsdager Kl 18.00. Treffene holdes 2 ganger i mnd og vi som nye medlemmer/padlere er sammen med de erfarne for selv å kunne overta klubbtreffet senere.
Første gang tirsdag 24. mai- siste gang 30. august.2011.

11/11    Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.
Se mail fra Geir 7. april.
Vedtak: Alle må lese denne til neste styremøte eller evt. sende en mail til Geir-Kenneth når det er lest.

12/11    ”10D i friluft”
Geir orienterer: 10 poster til 10D i Friluft er ferdig stilt! Noen lite krevende andre mer krevende. Pose med tennbrikketter og infohefte om padleklubben, kart over postene med gps-punkter og info om friluftsliv, hms + toppene på turen. Satser på ferdigstillelse av kartene til 15. mai.2011.

13/11    Leie av kajakk – avtale
Vedtak: Det settes krav om kurs for leie av kajakk og derfor stilles det krav til våttkort/grunnkurs. Roger og
Torleif fikser dette med utleie av kajakk.

17/11    Prosjektet ”Padling uten grenser”
Hva skjer og vi må lage eget regnskap på prosjektet.
Torleif orienterer: Padling uten grenser. Del 1 ferdig.  Del 2 ikke ferdig enda. Del 3 gjøres ferdig pga av frist for innlevering av søknad til extra-stiftelsen.
Det lages eget regnskap for prosjektet.

18/11    Div.
•    Marint avfall. Ønske om fjerning av slikt avfall fra kommunen. LPK kan være med på å dokumentere steder dette finnes. Oppfordring til å melde inn oppdagelse av slikt av fall. Legges inn på hjemmesiden.
•    Sponsor tur for Kjell Horn AS. Ansatte i bedriften med familier. Forslag til at alle i styret er med på dette. Farstadvannet/skogen i begynnelsen av juni. Undersøke hvilken dato som passer for dem. For oss er 8 juni en bra dato. 
•    Annonse i avisen om grunnkurs i kajakkpadling. Rubrikk kunngjøring om ledige plasser.
•    LPK dekker kostnader for instruktør spirer..
•    Beach flagg/ reklamebanner å spørre om sponsor støtte til dette. Avvente dette til høsten.
•    Bilder av lager på Ballstad – vinterlager. Geir-Kenneth jobber med dette.
•    Bua på Ure-bilder. G-K undersøker hvem som evt. eier dette.
•    Hytte til disposisjon. Ramponert, trenger litt omsorg ute som inne. Innerpollen på Bøstad.

Vi planlegger neste styremøte:
Neste styremøte: Høst 2011. september.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…