Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 23.november 2011

Referat fra styremøte onsdag 23. november 2011, kl. 19:00.

Tilstedet: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Susanne Hammer, Roger Vian og Hanne.
Gjest: Daniel Andreassen,

Forfall: Veronica Myhre, Gunnar Skoglund  (gjest)

Møtested: Rådhuset, 3B

Saksliste:

29/11    Godkjenning av innkalling og saksliste. Ok !! Har vi noen saker til div?

30/11    Referater og administrative beslutninger
•    Kassabeholdning:   xxxxx
•    Medlemstall: (siste oppdatering)
Dato:26.5.11    Menn    Kvinner    Totalt
Barn    14    14    108
Ungdom    15    12
Voksnes    33    20
•    Tildeling av midler ifb med ”Trim i lag. Videre planer kr 8650,- til Frisbeegolf utstyr. 6 kurver og 20 frisbees. 4 røde og 2 blå. Til bestilling. 2 farger. Midlene er ikke kommet på vår konto enda, men vi forskutterer. Torleif bestiller og får faktura på varene. Planlegges senere i styret hvem som skal ha ansvaret for aktiviteten og hvordan dette skal gjennomføres. Ifb har streng rapportering om bruk av midlene.

31/11    Nytt treningssenter, Daniel orienterer
Tilpasse trening for klubben, tilbud om dette. Mulighet til å lage avtale på kortere intervaller en store kjeder. Samme utstyr som fysioterapeuter og det skal være lav terskel til tilbudet. Ikke fokus på kropp/vekt.
Åpningstid 06.30-11.00. Trivsel.as er nettsiden. Geir- k og Svein får se på dette.

22/11    Lage oversikt over klubbens utstyr
Listen er laget og vi må vurdere hvilke priser vi skal bruke, nedskriving og minste verdi.
Torleif har laget et regneark på det utstyret vi har i dag, minste verdien på 20% på utstyr.
Oversikt over hva slags utstyr vi har og hvilken verdi det har. Utgangspunkt i kjøpspris og nedskriving pr år.

32/11    Prosjektet ”Barnas sikkerhet i kajakk”
Kurset er nå planlagt med opplegg og datoer. Kurset er fullbooket. 8-10 deltakere. Kurset er et pilotprosjekt for å kunne gi oss erfaringer i kjør av barnekurs. 8 ganger = 16 timer. Badevakt stiller gratis for oss. 300,- pr deltaker og 50,- i medlemsavgift. Kurset følger padleforbundets kurs stige, med enkelte unntak. Svein vurderer intro eller grunnkurs kort etter endt kurs. Etter endt kurs vil ev. nye kurs kjøreres på kortere intervall og til helt annen pris.
Vi må vurdere innkjøp av barnekajakker. Torleif har med info om kajakk. Vi bør ha 3 kajakker til kurset.
20000,- grense og over dette kontakt styret.

33/11    Vurdere innkjøp av pc til sekretær
Innkommet forslag fra Susanne. Hun sjekker opp typer/pris max 5000,- inkl koffert/bag. Ekstern harddisk til  sikkerhetslagring. Ok i styret.

17/11    Prosjektet ”Padling uten grenser”
Torleif orienterer. Vi fikk 48000,- til kajakker og 2000,- til kurs fra Extra stiftelsen. Vi søkte om 170000,-.
Midlene er til inkludering.

26/11    Planlegging av årsmøtet.
Årsmøtet avholdes tirsdag 31. januar 2012, kommunestyresalen.
Legger ved en begynnelse på årsmelding. Se forrige referat for å se hvilke oppgaver dere har og tar med.
Kurs, turer og regnskap. Styrer og kasserer lager budsjett oversikt. Årsmøte foregår i stikkordsform.

35/11     Logo .Reklamematriell, Torleif har utarbeidet et forslag, Geir- K sender forslaget han har laget på mail.    Få med nettadressen vår.

36/11    Div.
•    Adventpadling i Ballstad havn. Innkommet forslag. Geir-k sjekker dette, felles padling med annen klubb?
•    ”Julemiddag” for styret? Undersøk pris, sted og dato –tilbake meld på dette.
•    Revisor oppmerksomhet? Juleoppsats levert på døra uka før jul.
•    Innkjøp av utstyr til våre medlemmer – Undersøkt med revisor. Klubben kan ikke lage påslag for at klubben skal tjene penger. Men et ”expedisjons/adm gebyr ”. Klubben fakturerer de medlemmer som skal bestille utstyr. Pengene må stå på vår konto før bestilling, klubben kan ikke forskuttere dette!.
•    Kompensasjon til Elena for premier av keramikk- 300 kr gis i kompensasjon for arbeidet.
•    Bassengtrening – 15år voksentrening- 2 ganger og familiepadling 2 ganger. Vi tar dette videre over nyttår.
•    Etablering av utstyrsansvarlig i klubben – vi jobber videre med dette. Etter årsmøte.
•    Kano, undergruppe i LPK? – Tanker om dette, innspill fra Hanne. Vi tar dette med oss.

Vi planlegger neste styremøte:  Onsdag 18. januar 2012 (siste styremøte)

Møtet slutt 21:40

Referent: Susanne Hammer

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…