Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 22.oktober 2010

Innkalt: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Hanne Berg, og Jostein Lindberg.

Møtested: Hos Torleif og Hanne, Steineveien 289.

Saksliste:

18/10 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjennes

19/10 Godkjenning av referat fra forrige møte, 8. oktober

Godkjennes

20/10 Informasjonsaker

 • Kurs: ”Lover, regler og retningslinjer” 12.okt.. Torleif Utnes deltok
 • Kurs: ”Coaching som formidlingsteknikk” 12.okt. Signe Waag og Stian Starheim Nilsen deltok
 • Seminar:”Seksuelle overgrep på barn/ungdom” 14. okt. Torleif deltok.
 • 20.-21.nov skal det være kurs på Leknes ”Trening av mennesker med funksjonshemming”. LPK er teknisk ansvarlig.
 • Mottatte midler:

o LAM-midler, NIF

o Prosjektmidler, Vestvågøy kommune

21/10 Planlegge årsmøte, hvem gjør hva?

Dag for årsmøte: tirsdag 25. januar 2011 i Kommunestyresalen: Torleif bestiller i god tid
Innkalling. 1 mnd før årsmøtet sendes ut av Torleif.
Ei uke før møtet sendes sakspapirene ut. Torleif
Årsberetning (ansvarlig står bak hvert punkt)

Formålsparagraf

Målgrupper i 2010

Styret i 2010

Ungdomsgruppa: Jostein Lindberg tar ansvar for info fra U-gruppa

Arbeid med funksjonshemmede/STO-gruppa, Prosjektet ”Padling uten grenser”: Torleifforteller fra dette arbeidet.

Treningslokale, Bassengtrening, Årebygging: Geir Kenneth forteller fra dette arbeidet

Møter : Hanne

Kurs, arrangement og deltagelser:

 • Padletreff ved Geir
 • Valnesfjord ved Hanne,
 • Høstvekka ved Torleif

Dugnad: Torleif og Geir

Antall timer lagt ned i LPK: Torleif

Samarbeidspartnere og samarbeidsorganisasjoner: Torleif

HMS: Torleif

Profilering av klubben: Torleif

Kurs og instruksjon: Geir

Medlemstall (betalende medlem pr.31.12.2010): Torleif

 • Regnskap. Torleif
 • Innkomne forslag

o Medeier i klubbens kajakker

 • Fastsette medlemskontingent: Styremøte
 • Handlingsplan og budsjett: Geir og Torleif utarbeider forslag.
 • Organisasjonsplan. Styremøte
 • Valg. Valgkomiteen varsles for å starte sin jobb.

21/10 Innkjøp av kajakker

Bruk av tildelte midler til vårt arbeid for funksjonshemmede går til innkjøp av 2 stk doble kajakker. Kajakkene skal også brukes i klubbens andre kjerneaktiviteter.

 • Fra Wangsvik, Ballstad: ”Åpen” dobbelkajakk ”Nativ Ultimate 16” med 2 årer, 2 padlevester og frakt.
 • Fra Odd Gunnar Sjåfjell, Andenes: Dobbelkajakk med to copiter, ”Northstar w/rudder” med 2 spruttrekk og 2 årer.

Vedtak: Styret vedtar å kjøpe inn overnevnte kajakker.

I tillegg innhenter Geir Kenneth og Torleif tilbud på to trekk og to årer til barnekajakkene og bestiller.

 

Neste møte mandag 29.nov.

Sted avtales senere.

 

Hanne Berg

ref

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…