Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 21. mai 2013

Innkalt: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Susanne Hammer, Lena Trondsen Farstad
Ikke møtt: Roger Vian og Agnete Arntzen Andersen kom senere.(vara)
Møtested: Hos Torleif

 

Saksliste:

09/13    Godkjenning av innkalling og saksliste (herunder noteres evt.-saker)
Godkjent.

 

10/13    Referater og administrative beslutninger
Kassabeholdning:60000,-             Medlemstall: 60?

Deltagelse på verdens aktivitetsdag. Dårlig organisert opplegg, plassering av opplegget ikke optimalt. Gode tilbake meldinger på frisbeegolf mester Sune.
Brev fra DNB i retur – igjen. Må underskrives på nytt og sendes inn. Dette ble gjort på møte i dag.
Avholdt teknikkurs- 5 deltaker, Kent er nå turleder, Geir-Kenneth var instruktør.

 

11/13    Innkjøp av reklameseil
Geir Kenneth orienterer
2 sorter flagg, Geir-K får fullmakt til å undersøke å handle inn inntil kr 6000,-, Flagget skal ha LPK logo og layout på begge sider. Mulighet for å kunne ordne med seil til vår tilhenger til arrangementer vi skal ha, slik at vi blir synlig i terrenget. Avgjørelse tas på mail.

 

12/13    Familiegruppen
Orientering av Susanne. Mandat?
Mandat er ikke utarbeidet, da ingen i gruppa ville stille seg til disposisjon som leder, Susanne fungerer som leder til våre turer er gjennomført i samarbeid med resten av gruppa. Enighet fra gruppa at alle må stille på arrangementene vi skal ha! Ingen skal dra lasset alene. 3 arr gjennom sommeren, 25 mai, 3 august og 17 august med overnatting. Gruppa har fått 4000,- til disposisjon.

 

13/13    Turgruppen
Geir Kenneth orienterer. Mandat?
Gruppen har organisert seg med Fredrik som leder. De har fordelt turene mellom seg og logg fører sine aktiviteter og turplan på hjemmesiden. Gruppa har fått 3000,- til disposisjon.

 

14/13    Deltagelse på div. arr
•    Sommerleir lørdag 15.6 på Brustranda camping. Medlemmer fra Lpk ønskes velkommen til å hjelpe til på arr.
•    Skaftnesdagene søndag 16.6 det er ønsket at noen fra klubben kan stille med kajakker, kano og frisbeegolf, etter forespørsel fra Karl Bottolfsen. Torleif stiller på Skaftnes, vi forsøker å samle noen fra klubben som kommer padlende inn til området for showets del.
•    Fygleklubben- avslutning 31 mai 19-21, regi av kirka i Hol. I patvika, Torleif å Hanne stiller.

 

15/13    Prosjektet ”Frisbeegolfbane”
Torleif orienterer. Forespørsel om LPK kan stå som eier av prosjektet, lavterkel tilbud som er åpent for alle. Lage et fast anlegg for frisbeegolf i Borga/lysløype området på Leknes.  Defineres som et nærområde anlegg. Idrettsrådet.

 

16/13    Div.
Neste møte blir til høsten.
Nytt teknikk kurs til høsten med Geir-kenneth? Han trenger innspill til dato.
Grunnkurs med Torleif 7-9 juni.

 

Vi planlegger neste styremøte:
Neste styremøte: Til høsten en gang.

 

Referent: Susanne Hammer.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…