Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 18.09.2017

Referat fra styremøte mandag 18.09.2017, kl. 20:00.

 

Innkalt: Bengt Riise, Agnete Andersen, Torleif Utnes, Hanne Riise,

Remi Andersen, Merete Voie,

Bengt var ikke tilstede.

 Møtested: Hos Torleif, Steineveien 289, 8340 Stamsund

Saksliste:

Litt orientering om ”rollene” på styremøtene.

Torleif går igjennom de ulike rollene i et styre. Alt fra ”den ivrige” til den som ”bremser” Samt viktigheten av å ha respekt for hverandre.

           

19/17 Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder noteres evt.-saker.

Vedtak: godkjent

20/17 Referater og administrative beslutninger.

 • Friluftlivets uke:
  • Padling i Storfjorden, 4.sept. -17. Fra styremøte: meget vellykket arrangement. Ca 30 besøkende
  • Frisbeegolf, Fotballbanen/Borga, 6.sept. -17. Fra styremøte: mye vind. Mange møtte opp der også.
 • Møte med Qltura fritidsklubb 1. sept. -17 (egen sak)
 • Kassabeholdning pr. 16.sept 2017, kr. XX
 • Medlemstall pr. 16. sept 2017: 35

21/17 Brønnøysundregistrene. Ang. korrigering ifb med registrering i Brønnøysundregistrene. Se vedlagt skriv.

Fra styremøte: Torleif orienterte om nytt skriv, slik at det ligger rett hos Brønnøysundregisteret nå.

22/17 Qltura fritidsklubb. Orientering fra møte med Camilla Indrevoll og Britt Aune.

Fra styremøte: Planlegger å få ungdomsgruppen i padleklubben opp å gå (frem i tid) På denne måten kan vi samarbeide med Qultura – men dette er ikke klart enda. De kan kjøre kurs i organisasjonsarbeid. De kan også være med på å formidle det som vi driver på med. Her vil det være mye midler å hente. Dette er noe vi evt kan planlegge inn som et prosjekt til neste år.

Julie Fagerheim har lyst å være med å dra i gang en ungdomsgruppe.

Gjensidig samarbeidsavtale: skal vi gi tillatelse til at de tar direkte kontakt med padleklubben, slik at vi kan lage aktiviteter til Qltura.

Qltura lurer på om padleklubben kan stille opp på aktivitet i høstferien. Torleif kan stille opp med frisbeegolf en av dagene. Han kontakter noen av medlemmene om de vil være behjelpelig.

 

23/17 Idrettskonferansen i Nordland – Bodø 27. – 29. okt 2017.

Fra styremøtet: Ingen fra padleklubben skal delta.

24/17 Spillemidler. Egen mail.

Fra styremøte: vi kan søke på midler til spesialkajakk til personer med nedsatt          funksjonsevne, bøyer.

16/17 Naustet. Dette gjenstår:

 • Omramming på dører.
 • Fylle opp med pukk og grus foran porten, for å unngå at det blir så glatt. Inngang til utstyrslager, kan bygges opp med stein, samt grus på siden.
 • Lage stativ ute, hvor vi kan spyle av kajakkene. Torleif/Remi
 • Få montert en utekrane til spyling av drakter, kajakker og div. utstyr. Asle/Remi
 • Tilhenger.

Utekran er bestilt. Remi skal koble på når den er kommet.

Remi skal reparere tilhenger.

Det må bestilles pukk, samt må ha litt grus også – Remi sjekker ut dette.

17/17 Plan over div. gjøremål:

Gjøremål Ansvarlig
Innkalle og lede styremøter Leder evt. nestleder
Innkomne post Leder evt. nestleder
Møte på møter Styremøtet bestemmer
Skrive referat, legge på hjemmesiden Sekretær
Føre regnskap Kasserer
Godkjenne betalinger Leder og kasserer
Hjemmesiden Styret
Facebook-siden Styret
Oppsyn naustet m/utstyr Styremedlem
Være turleder
Kursleder Torleif

Tidligere forslag:

Nestleder:

 • Ivareta leders oppgaver ved frafall
 • Være god deltager på styremøter
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Kasserer:

 • Ha oversikt over økonomien
 • Føre bilag
 • Rapportere til styret
 • Føre medlemsstatistikk
 • Sende ut medlemskort / oblater
 • Delta på styremøter, diskusjoner, komme med innspill
 • dugnad
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Sekretær:

 • Skrive referat
 • Oppdatere facebook, hjemmesiden
 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Styremedl:

 • Holde seg oppdatert på saker styret arbeider med
 • Være positiv til tiltak og aktiviteter som klubben satser på

Varamedl:

 • Stille opp på styremøter, også ved behov
 • Bidra til positiv opplevelse i klubben
 • Komme med innspill

25/17 Evt. Saker:

Hvordan få med de som er avhengig av å ha med seg støttekontakt?

HMS dokumentet til klubben sier noe om at turleder skal ha aktivitetslederkurs. Dette kan evt revideres til neste årsmøte.

Sekretær: Begynne å lage en årsberetning for å ha klar til årsmøtet i Januar

Vi planlegger neste styremøte: I November, Torleif kommer tilbake med dato.

 

 

 

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…