Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 12. september 2013

Tilstedet: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Lena Trondsen Farstad,
Ikke tilstedet: Susanne Hammer, Roger Vian og Agnete Arntzen Andersen(vara)

 

Møtested: Hos Torleif

 

Saksliste:

16/13    Godkjenning av innkalling og saksliste (herunder noteres evt.-saker)
Styremøtet ønskes godkjent av de andre styremedlemmene pr. telefon etter møtet. Lena tar ansvar.

 

17/13    Referater og administrative beslutninger
Kassabeholdning: Kr.94094,76   Medlemstall: 63
Intro- og grunnkurs 7-9/6, x-deltager (Geir-Kenneth)
Sommerleir lørdag 15.6 på Brustranda camping. (Geir-Kenneth, Siv, Marta, Robert, Emelin, Evelyn, Vigdis,Torleif)
Skaftnesdagene søndag 16.6 (Geir-Kenneth, Rune, Torleif)
Familegruppa på Sandøya 25/5 (Susanne, Agnete, Hanne)
Fygleklubben- avslutning 31 mai (Torleif og Hanne)
Intro- grunnkurs, 7-9/6, 6 deltagere (Torleif)
Teknikkurs 24-25/8, 5 deltagere (Geir-Kenneth)
Nasjonal samling v/padle- og klatreforb. på Hamarøya 22-25/8 (Torleif)
Intro- grunnkurs, 30/8 -1/9, 8 deltagere (Geir-Kenneth og Torleif (fre+lør))
Avslutning barnekurset 1/9 – 3 deltagere (Torleif)
I tillegg har vi avviklet padleturer

 

18/13    Kjøregodtgjørelse ifb med kurs og arrangement
Geir Kenneth og Torleif har i flere år brukt egen bil til frakt av utstyr ifb med kurs og arrangement.
Kan LPK betale ut kjøregodtgjørelse? Foreslår satsene som padleforbundet bruker. Kr. 3,50/km og for tilhenger kr 0,75/km.
Vedtak: Vi betaler Geir-Kenneth og Torleif for kjøring fra 2011 til nå. Fra 2014 tar vi et årlig oppgjør.Enstemmig. Enstemmig etter ringerunde.

 

19/13    Undervisningsutstyr
Innkjøp av projektor og lerret for bruk til kurs og div. møter
Vedtak: Vi kjøper inn foreslått utstyr til sammen ca. kr. 9000,-.Enstemmig. Enstemmig etter ringerunde.

 

20/13    Utstyr til instruktørene
Klubbens instruktører, Geir-Kenneth og Torleif, har utstyr som blir slitt og ønsker å få erstattet dette.
Vedtak: Øvre grense for utstyr som kjøpes i nær framtid er satt til kr. 10.000,- pr. person.
I ettertid erstattes utstyr etter behov til kursleder. Enstemmig. Etter ringerunde var en av to uenig.

 

21/13    Nordland idrettskrets ønsker å besøke oss. Hva gjør vi?
Tekst fra mail: Nordland idrettskrets kjører på for fullt med klubbutvikling denne høsten. Vi har i 2012 og 2013 vært på besøk hos over 30 idrettslag i Nordland for å informere om hva idrettskretsen kan bidra med, der i blant klubbesøk, startmøter og kurset «Klubbens styrearbeid i praksis». Vi ønsker å besøke enda flere og håper ditt idrettslag vil ta i mot oss over en uforpliktende kaffekopp på neste styremøte. Vi ønsker å informere om følgende tema:
–    Klubbutvikling og kurs for idrettslag
–    Kurs for trenere i barneidretten og ungdomsidretten
–    Lederkurs for ungdom
–    Momskompensasjon
Vedtak: Vi inviterer til neste møte.

 

22/13    Div.
Kurshonnorar: Forslag om å betale kr.2000,- etter endt kurs til kursleder. Dette tas opp som egen sak på neste styremøte.
Innkjøp av representasjonsjakker. Tas opp på neste styremøte.

 

Vi planlegger neste styremøte:
Neste styremøte: Siste halvdel av okt.

Torleif sender ut forslag på datoer for å finne en dato som hele styret kan delta.

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…