Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 12. november 2008

Tid/sted: Onsdag 12. november kl.19.00 Steineveien 289

Tilstede: Geir Kenneth Lyngedal, Torleif Utnes og Hanne Waag

Gjennomgang av referat fra forrige møte.

 • Forsikring
 • Infomøtet 17. juni
 • Kontonr./kassererjobben – Program innkjøpt og i bruk.
 • Medlemskort – Til sponsor til dette ble Sport1 spurt. Ingen respons.

Sak 9/08 Politiattest.

Geir Kenneth og Hanne står som ansvarlige ang. Vandelsattest. Geir Kenneth lager

et system for dette som tilfredstiller NIF’s krav.

Sak 10/08 Hjemmesida.

Vi så på hva webmaster hadde gjort. Vi er fornøyd med hjemmesiden, men hadde

allikevel en del ønsker som sendes over til web-master + en del saker vi må jobbe

med internt.

 • Linker (bør hete noe annet enn «linker») til aktuelle sider slik som værmelding,

tidevannstabell, andre klubber osv. NY

 • Info om klubben bør gjøres mer lesbart m/ utheving av datoer, overskrift og

formål med klubben.

 • «Info fra styret». Her skal det komme bfram hvem som er ansvarlig for
 • «Bli medlem». Dette fungerer. Det ble gjort vedtak på at Geir Kenneth tar

kontakt med firmaet som produserer medlemskort og bestiller ca 100 kort med

en prisgrense på kr. 2000,-

 • «HMS». Det ligger ute 10 sider som er HMS- dokumentet fra Stavanger

kajakklubb. Torleif har gått gjennom og tilpasset til våre forhold. Vi må lese

gjennom og jobbe videre med HMS- dokumentet.

 • Under «HMS» kommer også RUH-skjemaet (rapport av uønsket hendelse).

Dette skal brukes av f.eks tur- og kursledere.

 • Gradering av turer som klubben arrangerer gjøres ut fra faste holdepunkter:
 • Lengde i km/tid
 • Avstand mellom landingsplasser
 • Avstand til land, eks. Fjordkryssing
 • Ferdighet / padleerfaring.

Graderingen av turer kan bli endret pga. Vær- og strømforhold.

 • Geir Kenneth og Hanne utformer et skjema som skal være et verktøy for

gradering av turer.

 • Det lages instruks for turledere.
 • Det er ønskelig at vi selv kan legge inn artikkler i minneboka m/bilder,

turbeskrivelser og referat. Dette skal gjøres fra admin-siden.

 • På sikt vil vi også ha et fotoalbum hvor vi kan legge inn bilder fra

Sak 11/08 Søknader om støtte.

Midler til idrett for funksjonshemmede – Vi har fått kr. 10.000,-

Støtte til kurs – Vi har fått kr. 600,-

«Gildefondet» – Avslag

Sak 12/08 Videre planer for LPK

Pga av at våre 2 oppmålte timer var brukt opp, utsettes denne saken til neste

styremøte.

MEN – ALLE i styret oppfordres til å finne potensielle styremedlem, også de som vil

være med å administrere.

Klubben må også ved årsmøtet ha 10 eller flere medlemmer, ellers kan vi risikere å

miste vårt medlemskap i NIF.

Møtet slutt kl. 21:00

 

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…