Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 11. juni 2008

Tid/sted: Onsdag 11. juni kl.19.00 Steineveien 289

Tilstede: Jan Ekhorn, Eirik Jørstad, Geir Kenneth Lyngedal, Torleif Utnes og Hanne Waag

 

 

Gjennomgang av referat fra forrige møte 6. Mai. ”Resultater” av arbeid ført med rødt.

Sak 1/08

a. Innmelding i NIF

Vi ble medlem i NIF , dato 7.05.2008. Klubbnr: KL18600067

b. Brønnøysundregisteret

Organisasjonnr: 992 534 087, dato 20.05.2008

c. Farstadvannet

Avtale underskrevet 20.05.2008

d. Web-side

Fortsatt under arbeid.

e. Samarbeid med idrettslinja ved Vestlofoten vid.skole

Geir tar en kort orientering på styremøtet.

f.Logo

Logoen ferdig og den er brukt på innkallingen.

Sak 2/08 Samarbeid med VLKK

Sak 3/08 Aktivitetsdag Leknes sentrum 8.mai kl.15-19

Vi føler etter dagen at vi fikk full uttelling med standen. Det var mange som var innom (vi delte vel ut ca. 50-60 foldere) og da både eldre og yngre. God omtale i avisa og internett, fikk vi også. Tenk vi er enda i oppbyggingsfasen!!!!!

Totalt sett er vi kjempefornøyde.

Noe som vi mener kunne ha vært gjort annerledes/bedre:

  • Det var flere som kom inn til området og lurte på hva som foregikk. Så en enda bedre annonsering av tiltaket i media, hadde vært lurt. Kanskje et stort skilt som opplyste folk om hva som forgikk, kunne være en ide.
  • Vi skulle ha fått vite hvordan standene var. Utforming og mål. Da kunne vi ha hatt med oss for eksempel et bord, anretninger for å vise utstyr i tillegg til båtene, plakater osv.
  • Jeg syntes området var fint å være på. Hadde det vært nærmere sentret, ville det nok ha kommet enda mer folk.
  • Kanskje dette skulle ha vært på en lørdag i stedet for torsdag. Lørdagsaktivitetene kunne være på søndag.

Sak 4/08 Medlemskontingent

Sak 5/08 Forsikring.

NIF har forsikringsavtale med IF. Barn opp til 12 år og som er medlem, dekkes automatisk i og med at klubben er medlem i NIF.

Fra 12 år og opp kan LPK kjøpe forsikring til kr. 500,- + kr. 19,75/medlem.

Klubben må ha medlemsregister.

Når det gjelder ikke-medlemmer av klubben er disse ikke dekket. Men inkludert i forsikringen har klubben ansvarsforsikring denne gjelder hvis klubben påfører skade på person ting.

Dersom klubben skulle komme i rettslig erstatningsansvar ved arrangement, trening osv i klubbens regi.

Antall medlemmer reguleres årlig dersom dere ved året har flere medlemmer reguleres dette. Dere vil årlig få tilsendt skjema på antall medlemmer.

Vedtak: LPK går inn for å inngå en forsikringsavtale.

Sak 6/08 Informasjonsmøte

I klasserom på ”byggfag”/Vestlofoten vid.skole kl.19:00 17.juni.

Ut fra henvendelser etter avisoppslag er det behov for mer info til interesserte.

Hva skal vi informere om?

Hvilke aktivitet skal vi tilby?

Hvem skal gjøre hva på møtet?

Styret fordelte oppgavene for dette møtet.

Alle tar med utstyr for å stille ut i klasserommet.

Sak 7/08 Kontonummer og kassererjobben

Klubbens kontonummer er 0539 60 14744.

Regnskapsprogram kjøpes inn når økonomien tilsier det.

Sak 8/08 Diverse

1. Medlemskort

Geir har undersøkt priser og får tilsendt eksempel. Kvalitet og størrelse som bankkort. Vi tenker oss et opplegg med oblater for betalt medlemskap. Prisene for dette kan måle seg mot å bestille innbetalingskort m/medlemskort fra postbanken. Geir undersøker med padleforbundet om å få ha logo til NPF på medlemskortet.

Torleif kontakter Sport 1 om sponsing av medlemskort og evt. avtale om rabattordning for medlemmer av LPK.

2. MC-klubbens lokaler

Torleif og Geir har vært og sett på MC-klubbens lokaler på Gravdal og konkludert med at de ikke egnet seg for LPK.

Møtet ferdig kl.10.30

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…