Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 11. april 2010

Tilstede: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Hanne Berg, og Jostein Lindberg.

 

 

Ungdomsgruppa: Stian, Thomas, Signe, Tommy og Andreas.

Møtested: Hos Torleif og Hanne, Steineveien 289.

Saksliste:

01/10 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vi gir tilbakemelding om vi kommer eller ikke.

02/10 Godkjenning av referat fra forrige møte.

26.nov.-09. Godkjent.

03/10 Referater og admistrative beslutninger

Kursmidler 2.halvår, Aktivitetslederkurs 1, avslag 11.12.2009

Kursmidler 2. halvår, ”Fra ide til prosjekt”, innvilget kr. 2000,- 11.12.2009

Purring på kursstøtte fra Vestvågøy kommune 1.halvår 2009 22.12.2009

Regnskap 2. halvår, Fra ide til prosjekt, kr. 1790,- 22.12.2009

Kompensasjonsordning for moms 29.12.2009

Innkalling kretsting, Nordland Idrettskrets 15.01.2010

Utbetalingsanmodning på kursstøtte 1.halvår 2009,

fra Vestvågøy kommune kr.2000,- 07.01.2010

Utbetalingsanmodning på ”Fra ide til prosjekt” 2009, kr.1200,- 07.01.2010

Referat fra ungdomsgruppa 12.01.2010

Vognkort tilhenger 01.02.2010

Referat fra kurs på Andenes 28.02.2010

04/10 Konstituering av styret valgt på årsmøtet.

Torleif som leder, Geir-Kenneth nestleder, Hanne sekretær, Jostein styremedlem. Hanne fungerer som kasserer inntil videre.

Vi mangler enda et kvinnelig styremedlem og 2 personer til valgkomiteen. Her må dere være med på å finne personene vi mangler

05/10 Planer ang. kurs og turer. Web-siden.

Web-siden: Thomas blir med på arbeidet med ny hjemmeside sammen med Geir-Kenneth, Torleif og Martin Kristiansen. Jostein tar ansvar for bildene som skal være med på hjemmesida.

Kurs: ”Kart og kompass” tema på medlemsmøte?

Turer: Onsdagstreff er planlagt på Farstadvannet fom 19.mai. Datoeneligger på hjemmesida. Ungdomsgruppa tar ansvar for 2 treff.

A-camp i Sjoa: 30.juli-2.aug. 8-10 plasser. Det ligger info på hjemmesida til padleforbundet. Ungdomsgruppa tar saken videre på styremøte.

Videreføring av kurset på Andenes: Mulig vi må betale en egenandel for viderføringa.

Lofotpadletreff i Valberg 16.-18.juli: Vi arranger dette treffet. Det blir videreføring av teknikkurset som ble startet på Andenes. Det kommer instruktører fra padleforbundet.

Kurs:

  • Intro- og nybegynnerkurs i helga 23.-25.aprilIntrokurset er gratis for medlemmer av klubben. Nybegynnerkurset koster kr.1800. Introduksjonskurs kr.300 uten å være medlem.
  • Kurs for lærerne på Vestvågøy vid. skole 14.-16.mai.
  • Kurs for elevene på idrettsfag som går friluftsliv 3.-5.sept.
  • Geir-Kenneth har meldt seg på videregående kurs i padleforbundet. 7.-9.mai. eks. turplanlegging, gruppeprosesser. 2.del i oktober.

06/10 Kurs for styrene.

To kurs i regi av Nordland idrettskrets. Tema: ”Verdiskapning” og ”startmøte”.

Vi ønsker kurs en onsdag ettermiddag. Torleif tar kontakt med kursholder og bestemmer dag.

07/10 HMS.

Behov for instruks for turledere. Stian blir med på et møte sammen med Torleif for å forberede saken til et styremøte.

08/10 Sommerpadletreff

Thomas, Hanne og Geir-Kenneth er arbeidsgruppe.

G-K har hatt kontakt med padleforbundet ang. bølgesurfekurs, evnt. grunnkurs og andre kurs. Vi må sende brev og få ut info. ang. planene våre.

09/10 Diverse.

  • Klubben har inngått et samarbeid med OT-klassen på vid. Geir-Kennet og Torleif skal på møte med faglærer mandag 12.
  • ”Bli kjent fest” på Gravdal ungdomshus. Vi kan eks. lage brosjyremed info. Brevet fra Gunnar sendes alle når det kommer.
  • ”Aktiv leir” i Valnesfjord. 28.juni-2.juli. Fra klubben er vi påmeldt 6 ledsagere. Vi skal ha padleaktivitet den ene dagen. Det kommer to personer fra padleforbundet.
  • Innkjøp av tørrdrakter. Odd-Gunnar Sjåfjell er forhandler for H-H og har gitt tilbud på drakter til de som deltok på kurs på Andenes. 30.dagers kreditt på kjøp + 30 dagers betalingsutsettelse.
  • Info fra Geir-Kenneth om sponsing fra bedrifter.

Neste styremøte: 5.5.2010 hos Torleif og Hanne.

Møtet ferdig kl. 22:00

Hanne Berg

Referent

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…