Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 1. oktober 2011

Referat fra styremøte lørdag 1. oktober 2011, kl. 11:00.

Tilstedet: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Veronica Myhre, Roger Vian.
Ikke tilstede: Susanne Hammer, Hanne Irene Berg.

Møtested: Gamle Ballstad jernvare, Ballstad

Saksliste:

24/11    Godkjenning av innkalling og saksliste. Har vi noen saker til div?
Godkjent.

25/11    Referater og administrative beslutninger
•    Kassabeholdning: kr. X,-
•    Medlemstall: (siste oppdatering)
Dato:26.5.11    Menn    Kvinner    Totalt
Barn                     14          14          108
Ungdom              15          12
Voksnes               33         20
•    Kulturkortet – kulturkortet et gratis rabattkort for ungdom i alderen 13-19 år. Kortet skal være et middel for å gi ungdom et bredspektret fritidstilbud, til en rabattert pris.
Vedtak: 25% rabatt på kurs.
•    Invitasjon til samarbeid om klubbtilbud for mennesker med funksjonshemming – Den Norske Kirke.
Vedtak: Torleif møter evt. andre
•    Tilskuddsportalen. Geir og Torleif på orienteringsmøte.
•    Diplom ifb med ”Norge på langs”

04/11    Gjennomføring av Startmøte og verdiavklaring
Startmøte 13/9. Referat fra de 2 gruppene som er dannet.

22/11    Lage oversikt over klubbens utstyr
Oversikt med innkjøpsdato, innkjøpspris, merking, m.m.

26/11    Planlegging av årsmøtet.
Foreslår møtedato til tirsdag 31. januar 2012
Roger bukker dato evt. en annen dag hvor kommunestyresalen er ledig.
Hvem gjør hva?
Årsmelding:
•    Kurs: Geir-Kenneth
•    Treff og tur: Roger
•    Regnskap og budsjett: Veronika og Torleif
•    Valgkomite: Torleif starter.
•    Div. møter: Torleif

23/11    Div.
•    Kr. 2000,- til FLIR-kamera
•    Info planleggingsmøte m/ politikere v/Geir-Kenneth.
•    Flyktningeetaten ønsker kurs 21/10 – Geir holder kontakt
•    Geir-Kenneth har overtatt ansvar for treningsrommet.
•    Logo – reklamematr. Bruk av logo. Tas opp som egen sak ved neste møte.
Alle får i oppgave å utarbeide et forslag.

Neste styremøte:  Onsdag 2. november 2011, kl. 19:00, Møterom 3b, Rådhuset

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…