Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra møte i ungdomsgruppa 20. oktober 2009

Tilstedet: Leder LPK Torleif Utnes, Signe Waag, Thomas Vian Pettersen, Stian Starheim Nilsen, Tommy Andre Kristensen og Andreas Thorbjørnsen.

 

Ikke til stede: Jostein Lindberg.

Møtested: Hos Torleif, Steineveien 289.

Saksliste:

01/09 Orientering bak ideen med ungdomsgruppa.

Først presenterte alle seg med å fortelle hvilke erfaring en har med organisasjonsarbeid.

Torleif snakket om tanken bak ei ungdomsgruppe og synsing rundt dette.

02/09 Konstituering av styret i ungdomsgruppa.

Leder: Stian Starheim Nilsen 91326635 stian_sn_91@hotmail.com

Nestleder: Thomas Vian Pettersen 97135038 thomas_vpcp@hotmail.com

Sekretær: Signe Waag 90502979 signe.waag@gmail.com

Medlem: Tommy Kristensen 94052695 stamsundgutten11@gmail.com

Andreas Thorbjørnsen 41653465 andreas_seb@hotmail.com

Jostein Lindberg 97095464 kaka_lindberg@msn.com

03/09 Mandat ungdomsgruppen skal jobbe ut fra.

Styret i LPK utvikler mandat.

04/09 Div.

Torleif spør Finn-Åsmund om Stian kan delta på møte med Britt Aune, Drivhuset 26. Oktober kl. 13:00.

Neste møte blir innkalt av Stian.

Møtet slutt 22:30

Signe Waag

Sekretær

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…

Avlyst! Intro – grunnkurs og oppfriskningskurs havkajakk 3-5. sept.

Adrian Bertheussen 25.august 2021 Grunnkurset starter fredag med litt teori og utdeling av utstyr (tørrdrakt, padle-sko, kajakk,spruttrekk og padleåre). På lørdag ser vi og lærer forskjellige teknikker og ikke minst lærer vi det viktigste: Hva vi skal gjøre hvis man…