Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra ekstraordinært styremøte mandag 16.11.2015.

Tilstedet: Kent Hammer, Torleif Utnes, Hanne Berg, Susanne Hammer og Frode Stormo.

Ikke innkalt: Cathrine Iversen

 Møtested: Hos Hanne og Torleif, Steineveien 289

 

Saksliste:

25/15     Godkjenning av innkaltaling og saksliste, herunder ble et par saker tilføyd saklisten. ok

 

26/15     Referater og administrative beslutninger.

  • Kr. xx
  • Medlemstall: 48

 

27/15     Møte 6.des. 2015 ang. valg av styre for Vinterpadletreffet

Vedtak: Styret i LPK bifaller at Svein Nordli stiller som representant for klubben i styret for vinterpadletreffet. Svein kan ikke ta avgjørelser på vegne av klubben. Eventuelle konkrete forespørsler om hjelp fra LPK må tas opp med styret.

16/15    Planer for bygging av lager

Dugnad søndag 22.november kl.11-14 ved grendehuset. Støyping av søylepunkt.

21/15     Planlegge årsmøte

  • Dato: onsdag 27.01.2016 kl. 19:00
  • Hvem kan spørres til å sitte i styret?

Per i dag har vi følgende navn til valgkomiteen:

Menn                                                   Kvinner

Svein Nordli spørres                          Vivian Bruun spørres

Frode Stormo spørres

 

Leder Torleif Utnes  På valg Velges for 1 år
Nestleder Kent Hammer Velges for 2 år
Medlem Susanne Hammer På valg Velges for 1 år
Medlem Hanne Irene Berg Velges for 2 år
Medlem Frode Stormo På valg Velges for 1 år
Vara Cathrine Iversen På valg Velges for 1 år

 

28/15     Regionsamling i Lødingen lørdag 5.des.

Kent reiser som representant for klubben og får dekt utgiftene.

 

29/15     Eventuelt

Mail og sms brukes for å informere og dele synspunkter. Vedtak  gjøres som regel på styremøter

Neste styremøte blir 30.nov. som avtalt på forrige møte.  Valgkomiteen deltar fra kl.20.

 

Storfjord 16.november -15

Hanne Berg

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…