Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat av ekstraordinært styremøte tirdag 11.06.2019

Møtt: Torleif Utnes, Maylinn Stomperud, Julie Fagerheim, Børge Fygle.

Ikke møtt: Remi Andersen, Vibecke Cevik Pettersen.

Møtested: Naustet

 

Saksliste:

  15/19   Ang. Vest Lofoten kajakklubb.

 Bakgrunn:

Styret i Leknes padleklubb har mottatt en uformell henvendelse fra Vest-Lofoten kajakklubb om en sammenslåing, da de har hatt utfordringer med å danne et nytt styre for klubben. Dette vil i tilfelle medføre at klubbens materiale, beholdning, medlemmer og forpliktelser overføres til Leknes Padleklubb.

Vedtak:

Styret i Leknes Padleklubb vurderer at klubbene har forholdsvis ulike formål og driftsformer. I tillegg har LPK vært gjennom tilsvarende prosess, bare andre veien. Styret i LPK har etter mye arbeid greid å «restarte» klubben, men har enda noen steg igjen.

Vi ønsker derfor ikke å igangsette arbeidet med en sammenslåing med VLKK.

Dersom Vest-Lofoten kajakklubb kommer fram til at de ønsker å formelt avvikle klubben, er dagens medlemmer velkomne som medlemmer hos oss.

 

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…