Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Ekstraordinært årsmøte Leknes padleklubb 19.juni 2017

Saksliste:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 9 stk

 

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Godkjent

 

 1. Velge:
  1. Dirigent: Valg: Torleif Utnes
  2. Referent: Valg: Hanne Straum Riise
  3. 2 medlemmer til å underskrive protokollen:

Valg: Agnete Andersen og Marit Eck.

 

 1. Revidert regnskap for 2016.
Regnskap 2016
Tekst Inn Ut
Offentlig tilskudd  kr 27 649,00
Momskompensasjon  kr    1 849,00
Medlemskontingent  kr    1 400,00
Grasrotandel  kr    1 664,58
Tomteleie naust  kr  3 000,00
EDB  kr      420,00
Porto  kr      320,00
Forsikring  kr  1 892,00
Bankgebyr  kr  1 432,29
Renter  kr         42,00
Summer  kr 32 604,58  Kr.   7 064,29
Balanse                           Kr. 25 540,29

 

 

Vedtak: Godkjent.             Kommentar til regnskap: Ingen.

 

 1. Handlingsplan, juli – desember 2017.

Som dere vet (håper vi) holder vi på med å overta LPK som har ligget stort sett helt nede. Med god innsats fra flere som setter pris på hva LPK står for, greide vi å unngå at klubben ble slått sammen med VLKK.

 • Det er enda en god del administrative saker som det jobbes med. Som f.eks har vi rapportert til NIF og Brønnøysundregistrene. Dette må vi gjøre på nytt etter dette årsmøte.
 • Utstyret er foreløpig plassert på et lager/garasje og skal telles, rengjøres og lagres på en korrekt måte.
 • Tilgang til bank hvor vi skal ordne slik at vi er 2 personer som må godta utbetalinger.
 • For å få hjemmesiden opp å gå igjen, må vi nok få litt opplæring.

 

 

Så praktiske ting:

 • Lagerbygget skal gjøres ferdig slik at vi får plassert alt utstyret klubben eier.
 • Avholde ett intro- og begynnerkurs innen Vått-kort hav
 • Av aktiviteter ønsker vi å få til padleturer og ser for oss at vi kan begynne med det etter sommerferien.
 • Frivillighetssentralen ønsker at LPK kan lage aktiviteter for ferieklubben 24. juli. Ca. 10 barn, 6 – 12 år.
 • Vi skal bli med på friluftsuken 2. – 10. sept, med stand/aktiviteter
 • LPK blir med i prosjektet ”Aktiv nær deg”. Samarbeid mellom kommunen og FNF.

 

Kommentar til handlingsplan: Mye utad aktiviteter. Kunne vært ønskelig med faste klubbturer.

Trenger ikke å være instruktør med på klubbturene.

Ang friluftsuken, foreslås det å ha det ved klubbhuset, istedenfor å frakte ting opp til Holdalsvannet.

 

 1. Forsdlag til budsjett – juli – desember 2017.

 

Budsjett 2017
Tekst Inn Ut
Medlemskontingent  kr    4 000,00
Kursinntekt  kr 15 000,00
Naust  kr 40 000,00
Div. aktiviteter  kr    1 000,00
Kurs / opplæring  kr 15 000,00
Forsikring  kr    2 000,00
Bankgebyr  kr    1 500,00
Renter  kr         50,00
Summer  kr 35 050,00  kr 43 500,00
Balanse  kr -8 450,00

 

Vedtak til budsjett: Budsjettet godkjennes med mulighet til å revidere underveis.

 

6.Vedtekter med de endringene som NIF kom med 2015 og de tilleggene LPK vil ha med.

 

Paragraf 1 Formål:

Tillegg: Idrettslaget vil særlig jobbe for å gjøre aktivitetene tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper med behov for en unik aktivitet og naturopplevelse.

 

Denne ønsker årsmøtet å få på plass igjen. Angående ”andre grupper”,ønsker noen medlemmer at dette bør spesifiseres bedre til f.eks særskilte behov. Flertallet syntes at ”andre grupper” dekker godt og ønsker å ha den slik.

 

Vedtak: Tillegg godkjent.

 

Paragraf 4 Ang. medlemsår og-kontingent

Tillegg: Medlemsåret er fra 1. Januar til 31. Desember.

Medlemskontingent er gyldig til og med 31. desember i medlemsåret.

Vedtak: Tillegg godkjent.

 

Paragraf 6.6 Talerett revisor

Tillegg: Revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

Vedtak: Tillegg godkjent.

 

Vedtektene med tillegg sendes idrettskretsen for godkjenning.                                                                     

 

Vedlegg ifb med denne saken:

 • Vedtekter med tillegg (rød skrift),
 • talerett: Kopi av NIF`s innledende bestemmelser.

 

 

 1. Valg

 

Verv Valgt 10.05.2017 Forslag til styre Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Torleif Utnes Valgt for 2 år
Nestleder Remi Andersen Remi Andersen Valgt for 1 år
Styremedlem Hanne Staum Riise Hanne Straum Riise Valgt for 2 år
Styremedlem Begnt Riise Merete Voie Velges for 1 år
Styremedlem Agnete Andersen Agnete Andersen Valgt for 2 år
Varamedlem Robert Andersen Bengt Riise Velges for 1 år
Revisor Irina Reinholtsen Irina Reinholtsen Valgt for 1 år
Revisor Odd Bjåstad Sølvi Albrigtsen Velges for 1 år

 

Endringer som ble gjort:

 • Bengt Riise tas ut som styremedlem og velges inn som varamedlem.
 • Robert Andersen tas ut pga av flere fra samme familie.
 • Merete Voie velges inn som nytt styremedlem.
 • Odd Bjåstad tas ut som revisor og erstattes av Sølvi Albrigtsen.

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Valgkomite  (valgt for 1 år).

Leder: Hanne Berg

Medlem: Liss Eva Wiik

Medlem: Odd Bjåstad

Vara: Svenn Arne Olsen

 

Vedtak: Forslag enstemmig godkjent.

 

Politiattester:

1: Remi Andersen

2: Hanne Straum Riise

 

Vedtak: Forslag enstemmig godkjent.

 

Leknes 19.juni 2017.

 

Marit Eck                                              Agnete Andersen

(sign)                                                                 (sign)

 

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…