Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Ekstraordinært årsmøte Leknes padleklubb 19.juni 2017

Saksliste:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 9 stk

 

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Godkjent

 

 1. Velge:
  1. Dirigent: Valg: Torleif Utnes
  2. Referent: Valg: Hanne Straum Riise
  3. 2 medlemmer til å underskrive protokollen:

Valg: Agnete Andersen og Marit Eck.

 

 1. Revidert regnskap for 2016.
Regnskap 2016
Tekst Inn Ut
Offentlig tilskudd  kr 27 649,00
Momskompensasjon  kr    1 849,00
Medlemskontingent  kr    1 400,00
Grasrotandel  kr    1 664,58
Tomteleie naust  kr  3 000,00
EDB  kr      420,00
Porto  kr      320,00
Forsikring  kr  1 892,00
Bankgebyr  kr  1 432,29
Renter  kr         42,00
Summer  kr 32 604,58  Kr.   7 064,29
Balanse                           Kr. 25 540,29

 

 

Vedtak: Godkjent.             Kommentar til regnskap: Ingen.

 

 1. Handlingsplan, juli – desember 2017.

Som dere vet (håper vi) holder vi på med å overta LPK som har ligget stort sett helt nede. Med god innsats fra flere som setter pris på hva LPK står for, greide vi å unngå at klubben ble slått sammen med VLKK.

 • Det er enda en god del administrative saker som det jobbes med. Som f.eks har vi rapportert til NIF og Brønnøysundregistrene. Dette må vi gjøre på nytt etter dette årsmøte.
 • Utstyret er foreløpig plassert på et lager/garasje og skal telles, rengjøres og lagres på en korrekt måte.
 • Tilgang til bank hvor vi skal ordne slik at vi er 2 personer som må godta utbetalinger.
 • For å få hjemmesiden opp å gå igjen, må vi nok få litt opplæring.

 

 

Så praktiske ting:

 • Lagerbygget skal gjøres ferdig slik at vi får plassert alt utstyret klubben eier.
 • Avholde ett intro- og begynnerkurs innen Vått-kort hav
 • Av aktiviteter ønsker vi å få til padleturer og ser for oss at vi kan begynne med det etter sommerferien.
 • Frivillighetssentralen ønsker at LPK kan lage aktiviteter for ferieklubben 24. juli. Ca. 10 barn, 6 – 12 år.
 • Vi skal bli med på friluftsuken 2. – 10. sept, med stand/aktiviteter
 • LPK blir med i prosjektet ”Aktiv nær deg”. Samarbeid mellom kommunen og FNF.

 

Kommentar til handlingsplan: Mye utad aktiviteter. Kunne vært ønskelig med faste klubbturer.

Trenger ikke å være instruktør med på klubbturene.

Ang friluftsuken, foreslås det å ha det ved klubbhuset, istedenfor å frakte ting opp til Holdalsvannet.

 

 1. Forsdlag til budsjett – juli – desember 2017.

 

Budsjett 2017
Tekst Inn Ut
Medlemskontingent  kr    4 000,00
Kursinntekt  kr 15 000,00
Naust  kr 40 000,00
Div. aktiviteter  kr    1 000,00
Kurs / opplæring  kr 15 000,00
Forsikring  kr    2 000,00
Bankgebyr  kr    1 500,00
Renter  kr         50,00
Summer  kr 35 050,00  kr 43 500,00
Balanse  kr -8 450,00

 

Vedtak til budsjett: Budsjettet godkjennes med mulighet til å revidere underveis.

 

6.Vedtekter med de endringene som NIF kom med 2015 og de tilleggene LPK vil ha med.

 

Paragraf 1 Formål:

Tillegg: Idrettslaget vil særlig jobbe for å gjøre aktivitetene tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper med behov for en unik aktivitet og naturopplevelse.

 

Denne ønsker årsmøtet å få på plass igjen. Angående ”andre grupper”,ønsker noen medlemmer at dette bør spesifiseres bedre til f.eks særskilte behov. Flertallet syntes at ”andre grupper” dekker godt og ønsker å ha den slik.

 

Vedtak: Tillegg godkjent.

 

Paragraf 4 Ang. medlemsår og-kontingent

Tillegg: Medlemsåret er fra 1. Januar til 31. Desember.

Medlemskontingent er gyldig til og med 31. desember i medlemsåret.

Vedtak: Tillegg godkjent.

 

Paragraf 6.6 Talerett revisor

Tillegg: Revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

Vedtak: Tillegg godkjent.

 

Vedtektene med tillegg sendes idrettskretsen for godkjenning.                                                                     

 

Vedlegg ifb med denne saken:

 • Vedtekter med tillegg (rød skrift),
 • talerett: Kopi av NIF`s innledende bestemmelser.

 

 

 1. Valg

 

Verv Valgt 10.05.2017 Forslag til styre Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Torleif Utnes Valgt for 2 år
Nestleder Remi Andersen Remi Andersen Valgt for 1 år
Styremedlem Hanne Staum Riise Hanne Straum Riise Valgt for 2 år
Styremedlem Begnt Riise Merete Voie Velges for 1 år
Styremedlem Agnete Andersen Agnete Andersen Valgt for 2 år
Varamedlem Robert Andersen Bengt Riise Velges for 1 år
Revisor Irina Reinholtsen Irina Reinholtsen Valgt for 1 år
Revisor Odd Bjåstad Sølvi Albrigtsen Velges for 1 år

 

Endringer som ble gjort:

 • Bengt Riise tas ut som styremedlem og velges inn som varamedlem.
 • Robert Andersen tas ut pga av flere fra samme familie.
 • Merete Voie velges inn som nytt styremedlem.
 • Odd Bjåstad tas ut som revisor og erstattes av Sølvi Albrigtsen.

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Valgkomite  (valgt for 1 år).

Leder: Hanne Berg

Medlem: Liss Eva Wiik

Medlem: Odd Bjåstad

Vara: Svenn Arne Olsen

 

Vedtak: Forslag enstemmig godkjent.

 

Politiattester:

1: Remi Andersen

2: Hanne Straum Riise

 

Vedtak: Forslag enstemmig godkjent.

 

Leknes 19.juni 2017.

 

Marit Eck                                              Agnete Andersen

(sign)                                                                 (sign)

 

Åpen dag Leknes Padleklubb

  I forbindelse med friluftslivets uke, har vi åpen dag ved Storfjord Grendehus lørdag 5.september 11.30-17.00 Her kan du prøve: Kajakk, SUP, Kano, elvekajakk   De som kommer må være friske og forholde seg til smittevernrådene. Ha med skiftetøy og håndkle….

Intro-,grunn og oppfriskningskurs i havpadling kajakk 28 – 30 August

Grunnkurset starter fredag med litt teori og utdeling av utstyr (tørrdrakt, padle-sko, kajakk,spruttrekk og padleåre). På lørdag ser vi og lærer forskjellige teknikker og ikke minst lærer vi det viktigste: Hva vi skal gjøre hvis man går rundt (våt utgang)….

Klubbtur 10. august 2020

Vi var to som stilte opp idag og vi ville prøve SUP-brettene våre. Være var nydelig for å prøve dette for første gang. Til oppvarming var det å pumpe luft i brettene. Etterpå var det på med tørrdrakt, bære brettene…