Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Torleif Utnes 7. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et.

I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.»

Styret ser for seg et spennende år. Vi ser for oss flotte aktiviteter gjennom året. Hvis det går som styret ønsker, vil det bli padleturer, padleturer med overnatting, familie arrangement, kurs (grunnkurs og teknikk-kurs), åpen dag og friluftslivaktiviteter. Men alt som vi planlegger er helt avhengig av at du som medlem, deltar.

Som medlem har du stemmerett på årsmøtet. I tillegg er du forsikret av oss under våre aktiviteter.

Saksliste    

1.                Godkjenne de stemmeberettigede. (vi tar med medlemsliste over medlemmer for -22)

2.                Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3.                Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.                 Behandle LPK’s årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5.                Behandle LPK’s regnskap i revidert stand.

6.                Behandle innkomne forslag og saker.

7.                Fastsette medlemskontingent.

8.                Vedta LPK’s handlingsplan og budsjett.

9.                Behandle LPK’s organisasjonsplan.

10. Valg:

Styrets (valgkomite) forslag til nytt styre:

Leder: Adrian Berteussen

Nestleder: Torleif  Utnes

Kasserer. Remi Andersen

Styremedlem: Gro Hanne Berg

Styremedlem: Chatrine Iversen

Varamedlem: Børge Fygle

Materialforvalter (ny): Torleif

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…